reklama

Zároveň by se mělo v okolí ohnisek v Moravském Krumlově preventivně zlikvidovat 800 kusů drůbeže a v okolí Ivančic 300. Počty se však mohou změnit podle nákazové situace.

Potvrzen byl subtyp choroby u prvních dvou chovů a u volně žijících uhynulých labutí, jde o H5N8. U nového ohniska je zatím známo, že jde o typ H5. Vysoce patogenní ptačí chřipka byla potvrzena v ČR ve středu po deseti letech.

Zatím se virus ptačí chřipky prokázal u uhynulých labutí na řece Jihlavě v Ivančicích a v chovech v Ivančicích a v Moravském Krumlově, kde zvířata utratili v úterý a ve středu. Naposledy pak v ivančických Letkovicích.

"Farmáři mohou v daném případě o náhradu požádat nejdříve první den následující po dni utracení nebo poražení zvířat, a nejpozději do šesti týdnů ode dne utracení nebo poražení zvířat. Není-li žádost podána v uvedené lhůtě, nárok na náhradu zaniká," vysvětlila mluvčí ministerstva zemědělství Markéta Ježková. Pokud by byly peníze vyčerpány, požádá ministerstvo o navýšení svého rozpočtu, protože jde o tzv. mandatorní, tedy povinný státní výdaj.

Snahou ministerstva bude dodržet správní řád, to znamená vydat rozhodnutí o poskytnutí náhrady do měsíce od žádosti. "Jakmile pak rozhodnutí nabude právní moci, bude náhrada v nejkratším možném termínu chovatelům odeslána na jejich účet," dodává. Náhrada je možná pouze za utracené nebo poražené zvíře. Ministerstvo bude o náhradách rozhodovat na základě informací o drůbeži od Státní veterinární správy, jako je sčítací list drůbeže a jiných ptáků v drobnochovu nebo protokol o kontrolním zjištění.

Předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha ocenil práci veterinářů. "Ptačí chřipka problém je, zvláště pro chovatele, kteří chovají navolno, tedy pro ekologické nebo alternativní chovy," řekl dnes ČTK.

reklama