reklama

Spor o dokumentaci trvá od roku 2014. Vnitro ji odmítlo poskytnout kvůli tomu, že obsahuje utajované informace.

Zakázka představovala součást boje s kybernetickými hrozbami. Měla přinést nástroje zejména pro určení typu šifrované komunikace a její následné dekódování.

Pecina neuspěl ani se žalobou u Městského soudu v Praze. V následné kasační stížnosti vyslovil pochybnost o smysluplnosti zakázky a poukazoval na veřejný zájem.

Pražský soud podle NSS chyboval, když žalobu zamítl, aniž sám přesně a spolehlivě zjistil obsah zadávací dokumentace. "Rozsudek nám dal za pravdu, že soud se musí s informací nejprve sám seznámit, než o správnosti jejího podřazení pod utajované informace rozhodne (navíc si povšiml, že správní spis předložený soudu není úplný), a stejně jako my upozornil, že odposlech šifrované komunikace nelze podřadit pod sledování osob a věcí," uvedl Pecina na svém blogu, kde také zveřejnil plné znění rozsudku.

"V dalším řízení si městský soud vyžádá všechny potřebné skutkové podklady k tomu, aby mohl rozhodnutí žalovaného komplexně přezkoumat, tj. aby mohl postavit na jisto věcný obsah veřejné zakázky, a tedy charakter stěžovatelem poptávaných informací," stojí v rozsudku NSS.

reklama