reklama

Nemoc byla v kraji potvrzena už dříve, šlo ale o výskyt u volně žijících uhynulých ptáků v oblasti Náchoda nebo Hradce Králové. "Chovatel nahlásil úhyn tří hus," řekl zástupce mluvčího Státní veterinární správy Petr Majer. V chovu jsou kromě hus i slepice a kachny.

Veterináři dnes vyhlásili kolem ohniska ochranné pásmo na území šesti katastrů, v 31 katastrech pásmo dozoru, které zasáhne i do Pardubického kraje. "Komerční velkochovy se v něm nevyskytují," řekl ČTK ředitel Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj Aleš Hantsch.

"Výskyt nákazy v chovu neznamená ekonomickou škodu pouze pro zasaženého chovatele, je zároveň nebezpečím pro chovy v okolí, a to jak pro malochovatele, tak pro komerční chovy. Nepříznivá nákazová situace může vést k omezením obchodu s drůbežím masem z daného regionu, potažmo celé republiky," dodal Majer.

Drůbež by se měla chovat v uzavřených prostorách, neměla by se dostat do styku s volně žijícím ptactvem. "U chovů, kde není možné zajistit umístění v uzavřeném objektu, je nutné přijmout opatření, která minimalizují rizika kontaminace vody, krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků - například umístit vodu a krmivo pod přístřešek, zabránit jim v pohybu na vodních plochách, kde jsou volně žijící ptáci. Dalším možným opatřením je zasíťování výběhů," upozorňují veterináři.

reklama