reklama

Novela o mezinárodní spolupráci při správě daní rozšiřuje automatickou výměnu daňových informací o režim, který se týká předběžných daňových rozhodnutí a předběžných posouzení převodních cen.

Dosud platný zákon obsahuje dva režimy automatické výměny informací. V prvním režimu jsou s jinými státy vyměňovány informace o druzích příjmů a majetku, které jsou pro Generální finanční ředitelství dostupné. Ve druhém režimu jsou s jinými státy vyměňovány informace, které o svých klientech a jejich účtech zjišťují finanční instituce a které následně oznamují správci daně.

Předběžná daňová rozhodnutí v českém právním řádu odpovídají zejména rozhodnutím o závazném posouzení. V praxi to znamená, že plátce daně může v zákonem daných případech požádat Finanční správu o výklad, jak aplikovat daňové předpisy.

Informace se budou podle novely vyměňovat dvakrát ročně. Za českou stranu bude výměnu zajišťovat Generální finanční ředitelství. Jednorázově se také vymění informace o všech předběžných daňových rozhodnutích a předběžných posouzeních převodních cen vydaných po 31. prosinci 2011.

Novela autorského zákona je reakcí na zvýšení poplatků až o polovinu, které loni navrhly Ochranný svaz autorský (OSA) a Intergram a sklidily za to kritiku řady politiků i obcí. Norma kvůli tomu počítá rovněž s tím, že autorské svazy budou muset pro razantní růst autorských poplatků nad trojnásobek inflace v uplynulých třech letech získat dodatečně souhlas Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Spory o výši poplatků mají vyřešit soudy.

OSA se loni rozhodla zvýšit poplatky za autorská práva k hudbě až o 50 procent, DILIA o 25 procent, a to za televize v restauracích. Podle Sdružení místních samospráv by se tak ve velkých městech zvýšily měsíční sazby OSA ze 186 korun na 279 korun, sazby DILIA ze zhruba 135 korun na 168 Kč. Celkem to je měsíční zdražení o 127 korun jen za jednu televizi, upozornilo už dříve sdružení. Správci autorských práv zdůvodnili zvýšení tlakem zahraničních kolektivních správců. Sněmovna do normy prosadila úlevy pro hudební produkce, na nichž by byly provozovány pouze tradiční lidové skladby bez známého autora.

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie se podle ministerstva průmyslu a obchodu týká 62 malých vodních elektráren, které byly rekonstruovány nebo modernizovány od října 2013 do konce roku 2015.

Nárok na podporu měli výrobci energie z těchto elektráren do konce předloňského roku. Nezáměrně ji o něj připravila předchozí změna zákona. Podle ní byly tyto elektrárny uvedeny do provozu de iure až k loňskému 1. lednu, přestože fungovaly už dříve. Právo na podporu přitom měly i podle unijních pravidel.

Loading...
reklama