reklama

Někdejší ministr zahraničních věcích Česka Cyril Svoboda (KDU-ČSL) odmítá slova českého prezidenta Miloše Zemana, které pronesl na Žofínském fóru. Zeman mluvil o tom, že česká suverenita byla narušena rozhodnutím rady EU o realokaci migrantů, kteří už jsou v Evropě. 

"To není pravda. Rozhodnutí o „kvótách“ bylo přijato podle článku 78 Smlouvy a fungování Evropské unie. Text článku zní: „Ocitnou-li se jeden nebo více členských států ve stavu nouze v důsledku náhlého přílivu státních příslušníků třetích zemí, může Rada na návrh Komise přijmout ve prospěch dotyčných členských států dočasná opatření. Rada rozhoduje po konzultaci s Evropským parlamentem," píše Svoboda na svém blogu. 

Itálie a Řecko tak podle Svobody pouze využily procesu, který následně proběhl přesně podle unijních pravidel k řešení uprchlického problému na jejich území.

"Celá Unie, až na státy V4, rozhodnutí Rady EU akceptuje, jako i jiná řádně přijatá rozhodnutí. To přece neznamená, že by Italové, Řekové, Francouzi nebo kdokoliv jiný vítali vlnu migrace do Evropy," myslí si. 

Svoboda zdůrazňuje, že ačkoliv s rozhodnutím souhlasit nemusíme, měli bychom jakožto země ctít právo a principy právního státu. "Nemůžeme říct, že rozhodnutím Rady EU je narušena naše suverenita. Nikdo nám nenutí konkrétní osoby. Nikdo nám nebrání prověřit si každého migranta z hlediska bezpečnosti. Nikdo nebrání hledání jiného trvalého řešení problému," dodává. 

"A konečně. Copak zbývajících 24 členských států považují společné rozhodnutí za narušení své suverenity?" táže se. 

Cyril Svoboda v minulosti působil jako předseda KDU-ČSL, krátce i jako ministr vnitra a ministr pro místní rozvoj. V současnosti vede jím založenou Diplomatickou Akademii v Praze.

reklama