reklama

Zeman při jmenování uvedl, že si pečlivě prostudoval životopisy rektorů. "Těm dvěma, kteří nastupují druhé funkční období, blahopřeji k důvěře. Protože v prvním funkčním období jsme někdy voleni na základě slibů, ale v druhém funkčním období na základě skutků," řekl. Kučovi proto Zeman popřál, aby sliby splnil a byl zvolen i podruhé.

Osmatřicetiletý Kuča nahradí na začátku července ve funkci Josefa Hynka. Dosud byl prorektorem pro tvůrčí činnost a vnější vztahy. V letech 2001 až 2006 působil na Katedře toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové, v letech 2006 až 2012 přednášel na Katedře chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Od roku 2011 stál v čele Centra biomedicínského výzkumu ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

Salače zvolil akademický senát v únoru hned v prvním kole hlasy všech přítomných. Návrh na jeho jmenování předal prezidentovi ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Třiapadesátiletý Salač, který vede školu od července 2012, je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde také získal docenturu. Než se stal rektorem Policejní akademie, působil na Právnické fakultě UK i na katedře soukromoprávních disciplín na Policejní akademii.

Akademický senát Univerzity obrany v Brně, která je jedinou vojenskou vysokou školou v České republice, znovuzvolil čtyřiapadesátiletého Přikryla v březnu. Škola má 4000 posluchačů a mezi budoucími vojenskými profesionály jsou i civilní studenti. Za cíl si dal Přikryl kromě zkvalitnění výuky i další úspory ve financování. Stropnický (ANO) totiž před dvěma lety kritizoval vysoké výdaje na provoz školy.

reklama