reklama

Schizofrenik nepřesně vnímá realitu a mívá nepřiměřené chování. Má potíže odlišit představy od skutečnosti, okolní dění si vykládá mylně. Mívá bludy a deprese, bývá uzavřený i agresivní. Často se uzavírá a izoluje od ostatních.

Do průzkumu spolku Revenium se zapojili lidé, kteří mají o nemoci povědomí či se s pacientem ve svém okolí setkali. Celkem 86 procent z pětistovky dotázaných uvedlo, že schizofrenii nepovažují za překážku v přátelství. Téměř tři pětiny řekly, že v nemoci nevidí ani problém při soužití ve společné domácnosti.

Schizofrenik či schizofrenička by jako kolegové nevadili 68 procentům odpovídajících. Pro čtyři pětiny dotázaných by nebyl problém mít nemocného za souseda. 

"Schizofrenii si veřejnost spojuje především s projevy agrese vůči okolí, tyto projevy však můžeme účinně ovlivňovat," uvedl předseda Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně Martin Anders, který je přednostou psychiatrické kliniky pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Podle něj je nutné pacientovi pomoci i s tím, aby se vyznal ve světě, odboural svou uzavřenost a byl schopen se o sebe postarat. "Celý den například stráví na lůžku bez chuti vyvíjet jakoukoliv aktivitu," popsal Anders.

Ke zlepšení by měla přispět reforma psychiatrické péče. Jejím cílem je přesunout léčbu a terapii z nemocničních zařízení a léčeben do specializovaných center. Tato střediska by podle plánů měla v budoucnu být v každém okrese. 

1 komentář (Poslední 09.06. 17:36) Napište svůj názor

reklama