reklama

Změnit to má ale právě novela, která dnes ve Sněmovně prošla do finálního schvalování. Česko pěstuje pouze geneticky upravenou kukuřici, ale pořád se pěstovaní zmenšuje, tento rok je vysazena na 1000 hektarech.

Sněmovní výbor pro životní prostředí doporučil v předloze pouze drobná zpřesnění. Lidovecký poslanec Ludvík Hovorka však doporučil navíc prodloužit z pěti na 15 let uchovávání záznamů v registru povolených geneticky modifikovaných organismů.

Novela také ruší povinnost oznamování každého nového geneticky modifikovaného organismu, který je hodnocen jako nejméně nebezpečný, na uzavřených pracovištích. 

Ministerstvo životního prostředí nyní přijímá ročně přibližně 60 oznámení o GMO v nízké rizikové kategorii. Doufá v to, že se mu tak sníží administrativní náklady.

reklama