reklama

Na ombudsmana se obrátil stěžovatel s žádostí o prošetření postupu statutárního města, které po něm vymáhalo pokutu 1000 korun. Ta mu byla uložena v blokovém řízení. Městu vytýkal, že předalo vymáhání soudnímu exekutorovi. Celkové náklady exekuce tak totiž dosáhly částky téměř 4 600 korun. "Město tímto postupem pochybilo, protože je povinno volit takový způsob vymáhání, aby výše nákladů nebyla ve zjevném nepoměru k výši nedoplatku," stojí na webu ochrance cz.

Minimálně v případech, kdy obec předá vymáhání bagatelní pohledávky nepřesahující částku 1 000 Kč exekutorovi, aniž by se ji pokusila sama vymoci alespoň prostřednictvím srážek ze mzdy nebo přikázáním pohledávky z účtu, dopustí se vždy nezákonného zásahu.

"V takových případech jsou totiž náklady dlužníka spojené s vymáháním ve zjevném nepoměru k výši nedoplatku. Současně je třeba upozornit, že se v žádném případě nejedná o konečnou hranici částky, u níž již nebude možné hovořit o zjevném nepoměru exekučních nákladů a vymáhaného nedoplatku. Judikatura soudů se v tomto ohledu vyvíjí," uvedla Šabatová.

Náklady exekuce navyšuje i to, když se obec nechá pro sepsání exekučního návrhu zastoupit právním zástupcem. Ombudsmanka apeluje na obce, aby obdobné úkony "formulářového typu" činily samy bez právního zastoupení. 

0 komentářů Napište svůj názor

reklama