reklama

Co vlastně BIS ve své zprávě píše?  „Moderní dějiny prezentované ve školách jsou de facto sovětskou verzí moderních dějin a proruským panslovanstvím je do jisté míry zasažena i výuka českého jazyka, resp. literatury (národní obrození). Trvající vliv sovětské propagandy a fakt, že Rusové ovládají moderní dějiny (Orwell: Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá současnost, ovládá minulost.), tvoří základ pro současné ruské vlivové operace všeho druhu a tedy i hybridní strategie,“ dramaticky nám sděluje naše civilní tajná služba.

Vzhledem k tomu, že BIS nesděluje žádný konkrétní příklad tato informace spíše připomíná slovní vatu, aby ve zprávě za předloňský rok bylo ještě více šokujících sdělení. Pokud BIS upozorňuje na panslavismus a obrození je nepochybným historickým faktem, že obrozenci v čele s Palackým tímto směrem tíhli. Dobrovský, Jungmann nebo Rieger vzhlíželi více k Moskvě než k Západu. K. H. Borovský byl také velký rusofil, kterého ovšem pobyt v samotném Rusku z jeho iluzí vyléčil.

Fascinace Ruskem, panslavismus a rusofilství ovšem nebylo jen záležitostí osvícenství. První československý premiér Karel Kramář byl velký rusofil, za manželku měl ženu a na Krymu vlastnil vilu. Před 1. světovou válkou veřejně prohlašoval že by na českém trůne viděl rád Romanovce. Avantgarda první republiky, kterou dnes tolik obdivujeme, byla ve většině levicová a členové takového Devětsilu, v čele se Seifertem, Vančurou nebo Nezvala, byli i v KSČ a často oslavovali Sovětský svaz.

Voskovec a Werich v jedné z jejich legendárních scének před forbínou během hladomoru v Sovětském svazu tvrdili, že jsou tam děti růžolící a všichni všechno mají. Budeme to zamlčovat nebo ještě hůře upravovat? Je skutečností, že po 2. světové válce byli lidé SSSR vděční za osvobození a Západu po zkušenostech z roku 1938 nevěřili. To vše usnadnilo nástup komunistů k moci. Iluze o Sovětském svazu u mnohých rozbil až rok 1968.

Měl by se kladný vztah velikánů naší historie podle BIS vynechat nebo rovnou zamlčet? Je to pro nás obrovské varování. Neměli bychom podléhat iluzím o velkých bratrech, kteří pro nás chtějí jen dobro a jsou velcí altruisté. A varování a poukazování na chyby našich předků je jedním z úkolů historie. Ostatně proti tomu že by byla výuka historie prosovětská se postavili i historici v čele se zástupcem ředitele ÚSTR Vojtěchem Ripkou a Petrem Blažkem. A v literatuře by se o velikánech světové literatury jako je Puškin, Tolstoj nebo Dostojevský a Solženicin mlčet, nebo zmínit jen jako poznámku pod čarou?

Důležitá je i otázka, jak vůbec ke svému objevu BIS přišla? Analyzovali její odborníci učebnice dějepisu? Nasadila do hodin na základních školách tajné agenty a špionážní techniku? O tom zpráva opět mlčí. Pokud již mělo ministerstvo školství nějak reagovat, tak se mělo v první řadě ptát na toto. Bohužel ministr Robert Plaga na hru skočil a po schůzce se zástupci BIS slíbil upravit rámcové vzdělávací programy.

Dostáváme se k nejdůležitějšímu vykřičníku, který nám z celé kauzy vyplývá: skutečně se má kontrarozvědka zabývat výukou na našich školách? Má to v popisu práce? Ocitujme si znovu Orwellovu větu, kterou zmiňuje BIS: „Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá současnost, ovládá minulost.“ Není toto zrovna ten případ pokusu o ovládnutí minulosti? Žijí mezi námi lidé, kteří v 50. letech vytrhávali z učebnic dějepisu nehodící se stránky. Většina Husákových dětí si z dětství pamatuje na větu „A neříkej to ve škole!“. Neměli bychom znovu dopustit, aby se dějiny staly hračkou v rukách mocných.

7 komentářů (Poslední 17.01. 11:07) Napište svůj názor

reklama