reklama

Nový dlouhodobý výhled pro obranu aktualizoval předchozí dokument, který byl přijat v roce 2015. Schválený materiál nyní nově počítá s obdobím až do roku 2035. Vychází přitom z obranné strategie ČR a vytyčuje záměr rozvoje na následujících 16 let. Například stanovuje „prioritní požadavky na budoucí síly a schopnosti“.

Koncepce přípravy občanů k obraně státu, se kterou se Bezpečnostní rada státu také seznámila, řeší „zefektivnění systému přípravy na základních a středních školách a zavedení systému dobrovolné přípravy občanů v míru mimo výkon branné povinnosti“. Opět aktualizuje starší dokument, který se zabýval obdobím 2013 až 2018.

Ten například stanovoval, že příprava probíhá v závislosti na aktuálním stavu ve kterém se stát nachází. V běžném mírovém stavu je tak „plně respektován liberální přístup a princip dobrovolnosti přípravy, s výjimkou případů definovaných příslušnými právními předpisy“. V případě zhoršené mezinárodní bezpečnostní situace jsou však „nařízením vlády ve státě vyhlášena mimořádná opatření před stavem ohrožení státu, a princip dobrovolnosti je nahrazen povinností.“

Bezpečnostní rada státu byla informována i o aktuální problematice Smlouvy o likvidaci raket středního a kratšího doletu (INF) a pozici, kterou k tématu zaujímá Česká republika. Spojené státy v pátek oznámily, že od smlouvy odstoupí. Rusko reagovalo stejným krokem, za půl roku tedy platnost smlouvy skončí.

Na oboustranné vypovězení reagoval v sobotu i český ministr zahraničí Tomáš Petříček. „Lituji, dnešního oznámení, že Rusko odstupuje od smlouvy INF a nechce ani iniciovat další jednání,“ napsal na twitteru. „Doufám, že nakonec zvítězí rozum a obě strany naleznou řešení před vypršením INF. Pro bezpečnou a stabilní Evropu je porušování dohod a nové závody ve zbrojení vážnou hrozbou,“ dodal.

Bezpečnostní rada státu je stálým pracovním orgánem vlády pro koordinaci problematiky bezpečnosti České republika a přípravu návrhů opatření k jejímu zajišťování. Je zřízena na základě ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a tvoří ji předseda vlády a další pověření členové.

reklama