reklama

Evropský parlament začal projednávat směrnici ohledně copyrightu na internetu. Politici a úředníci se většinou neobtěžují příliš s vysvětlováním toho, co se na půdě evropského parlamentu děje. Piráti se tentokrát pokusili dodat informace, a tak jsme se přímo zeptali, co by se v praxi stalo, kdyby plánovaná směrnice přišla v platnost v nezměněné podobě.

"Všechny služby, na které lze cokoliv nahrát, by za to najednou byly zodpovědné - a to se netýká jen ulož.to, ale také třeba všech sociálních sítí nebo i specializovaných fór. To by je donutilo nasadit automatizované filtry, které by pro jistotu mazaly i úplně legitimní obsah jako parodie, protože to zkrátka tyto filtry neumí rozlišit. Takový filtr je navíc velmi technicky náročná a drahá věc - takže jenom pár největších korporací ho úspěšně nasadí. Ostatní si pak filtr buď koupí od nich nebo zmizí pod přívalem žalob," uvedla na úvod problematiky pro Globe24.cz Markéta Gregorová vedoucí zahraničního odboru Pirátů.

Internetový obsah je dlouhodobě otázkou diskuzí. Kontrolovat obsah, který je doslova nebezpečný (terorismus, kriminalita, propaganda...) a omezit částečně svobodu internetu? Anebo kontrolovat obsah a tím omezit uvedené negativní jevy, což se neobejde bez určitých mantinelů zcela svobodnému přístupu informací na internetu? Piráti před omezováním internetového obsahu varují, především jsou skeptičtí k softwarovým filtrům.

"Na základě článku 13 to budou parodie, pastiše, recenze... Filtr je z principu "tupý" (tedy neumí rozlišovat tyto nuance) a špatně se proti němu odvolává. V dlouhodobém pohledu zasáhne negativně média i článek 11: pokud nebude moci Google či Facebook ukazovat ani krátké upoutávky na články, nezaplatí-li vydavateli, tak je jednoduše nebude ukazovat vůbec. Tím se k obsahu dostane méně čtenářů a situace bude ještě těžší. Naopak ráj to bude pro vydavatele, kterým je zisk jedno a mají jiné motivace, třeba politické. Ti rádi poskytnou práva všem klidně zdarma, jen když se bude jejich materiál šířit," upozorňuje Gregorová na nebezpečí přesně opačného efektu legislativy, než jaký byl původní záměr. Cílem má být zamezení politického zneužívání internetu, ale automatické filtry by se přesně k takovému zneužití podle pirátů daly použít.

Snahu o vytvoření právního rámce pro nové souvislosti ve využívání digitálních technologií je velmi důležitý i z pohledu pirátů."Základní záměr je ve skutečnosti naprosto správný. Potřebujeme jednotný digitální trh, potřebujeme nějakou úpravu copyrightu. Pokud by se jen velmi lehce upravil článek 4 (aby umožnil co nejsvobodnější využití materiálu ve vzdělávání), omezil článek 11 o dani z odkazu a úplně zrušil článek 13, budeme velmi spokojeni. Tyto zmíněné články a snahy ale přinesou v důsledku zhoršení."Je tak potřeba dávat pozor na zneužitelné detaily upozorňuje vedoucí pirátského zahraničního odboru. 

Ve výsledku bude záležet na závěrečné úpravě celé směrnice a jako vždy na finální podobě, v jaké bude implementována v Česku. Jak známé z jiných případů, zavádění unijních právních předpisů selhává právě ve finální fázi, kdy čeští úředníci a politici na poslední chvíli důležité detaily neupraví tak, aby vše hladce fungovalo. Budoucnost ukáže, jestli se pirátská kampaň nemine účinkem.

reklama