reklama

Postoje se liší výrazně podle toho, zda jde o zastánce nebo kritiky EU. Mezi silnými zastánci unie se dvě třetiny lidí domnívají, že Brity odchod postihne negativně. Naopak v případě lidí kritických k EU je to pouze šest procent. Také u lidí starších 40 let převládá názor, že Británie z odchodu spíše získá.

"Naši domácí odpůrci a zastánci EU si interpretují odchod Británie z Evropské unie dle svého předchozího hodnocení EU. Vliv brexitu na jejich postoj k EU je velmi malý," uvedl analytik STEM Nikola Hořejš. Dění kolem odchodu Británie a kolem EU obecně navíc podle něj sledují Češi mnohem povrchněji, že by se mohlo z médií zdát.

Podle Čechů jsou pro spolupráci důležitější okolní země. Británii hodnotí jako důležitého spojence 35 procent veřejnosti, v případě Německa je to 51 procenta a v případě Rakouska dokonce 62 procent. "Překvapivě větší spolupráci s Británií požadují příznivci EU (54 procent přesvědčených zastánců EU) a méně její odpůrci (17 procent odpůrců považuje Británii za důležitého partnera," uvedl STEM.

Pokud by z EU vystoupilo Česko, považovalo by to 40 procent lidí za špatný krok. Pozitivně by takový vývoj hodnotila čtvrtina dotázaných. Neutrálně se vyjádřilo 19 procent veřejnosti, bez odpovědi otázku nechalo 16 procent lidí.

Průzkum se uskutečnil v únoru a zúčastnilo se ho 1000 lidí. Data jsou součástí nové studie, kterou připravuje STEM s průzkumnou agenturou Behavio Labs. Studie se zaměřuje na emoce, nevýhody a výhody, které si Češi spojují s Evropou a EU.

reklama