reklama

Evropské komise proplácí evropské dotace až poté, co jsou předfinancovány ze státního rozpočtu a co splní určité podmínky. Na projekty Agrofertu už nyní šly na základě tohoto systému peníze ze státního rozpočtu, ministerstvo financí však je ještě neposlalo faktury na proplacení Evropské komisi. Dle mluvčího ministerstva Michala Žurovce „ objem žádostí nepředložených Evropské komisi k proplacení je celkem 161 265 796 korun.“

Mezi projekty holdingu, na který šly státní peníze, je např. stavba linky na výrobu toastového chleba Penamu za 100 miliónu korun. Agrofert uvedl, že vyráběný chleba bude chutnější a zdravější a že linka bude mít výrazné inovační prvky.“ Konkurent Agrofertu, společnost United Bakeries, podporu EU kritizovala s tím, že s inovativním toustovým chlebem přišla už před osmi lety a že „netřeba ho vyvíjet a už vůbec ne dotovat.“

Evropská komise nyní šetří, zdali český premiér neporušuje nová evropská pravidla o střetu zájmů, která platí od 2. srpna loňského roku. Na základě tohoto šetření závisí to, zdali Evropská komise proplatí projekty Agrofertu a taktéž, jak bude dále postupovat ministerstvo financí.

Pokud by Evropská komise peníze neproplatila, ministerstvo financí by muselo rozhodnout, zda je bude chtít po společnostech Agrofertu vrátit. „Obecně platí, že pokud je v rámci auditu či kontroly zjištěno pochybení na straně příjemce, které na jeho straně zakládá porušení podmínek poskytnutí dotace, postupuje poskytovatel dotace v souladu se zákonem k vymožení neoprávněně vyplacené částky. Konkrétně vyzývá příjemce k vrácení dotace nebo její části, případně zašle podnět příslušnému finančnímu úřadu k vyměření odvodu za porušení rozpočtové kázně,“ uvedl Žurovec.

iROZHLAS.cz. poukazuje, že ačkoliv Brusel zastavil část dotací pro Agrofert, stát proplácí holdingu dál. „Ze strany platební agentury Státní zemědělský intervenční fond není důvod neproplácet,“ uvedla mluvčí fondu Vladimíra Nováková. Právě skrze SZIF teče Agrofertu většina evropských dotací.

Peníze posílají Státní fond životního prostředí, který má na starosti operační program Životní prostředí nebo ministerstvo průmyslu a obchodu, pod které spadají investiční dotace z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Od 2. srpna, kdy platí nová evropská pravidla o střetu zájmu, nejsou propláceny žádné nové projekty vydané Agrofertem i dalšími žadateli. Projekty, které byly podány po 31. 8. 2018, zatím nemají vydaná rozhodnutí, a tudíž je neproplácíme,“ řekl náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha, který připustil, že není jasné, jak by se mělo s novými projekty postupovat.

„Pragmaticky konstatuji, že problém, kdy bychom museli zastavit žádost o platbu společnosti Agrofert dle nových pravidel, zatím nenastal. Jakmile tato situace nastane, dohodneme se s ministerstvem pro místní rozvoj a ministerstvem financí na společném postupu,“ uvedl Piecha.

Pirátská strana před dvěma měsíci podala výzvu, aby Evropská komise urychleně rozhodla, zda není Babiš ve střetu zájmů. Protože doposud nepřišla žádná odpověď, Piráti se rozhodli zažalovat Evropskou komisi. „ Komise přistupuje z pro mě neznámých důvodů vůči Andreji Babišovi shovívavě, a proto musí zasáhnout Evropský soudní dvůr a definitivně rozhodnout,“ uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

reklama