reklama

Podle České společnosti pro hypertenzi má vysoký krevní tlak asi tři čtvrtiny mužů mezi 55 a 64 lety a dvě třetiny žen stejného věku. Podle odborníků mají lidé s chronickými nemocnicemi jako je právě vysoký tlak, obezita nebo cukrovka spolu se seniory nejvyšší riziko vážného průběhu nemoci covid-19.

"V současné době neexistují žádné vědecky doložené důkazy prokazující souvislost mezi užíváním látek určených k léčbě hypertenze jako jsou ACE-inhibitory a sartany, a průběhem virové infekce COVID-19. Pacienti by proto v takto nastavené léčbě měli pokračovat a neměli by ji bez další konzultace s ošetřujícím lékařem přerušovat," uvedl SÚKL.

Obavy podle lékového ústavu vycházejí ze studie zveřejněné v odborném vědeckém časopise Lancet, která upozorňuje, že pro vstup látek v lécích i koronaviru do buněk se používají stejné receptory. Podle SÚKL část vědců naopak uvádí, že léčba těmito látkami by mohla vstupu viru do buněk bránit.

Podle České společnosti pro hypertenzi trápí vysoký krevní tlak v Česku 40 procent lidí ve věku od 24 do 64 let. Mezi lidmi od 55 do 64 let mají vysoký tlak téměř tři čtvrtiny mužů a dvě třetiny žen. Čtvrtina nemocných o své chorobě vůbec neví a žádné léky neužívá.

reklama