Pravidla EU za normálních okolností vyžadují deficit pod třemi procenty HDP a dluh pod 60 procenty HDP. Evropská komise ale předloni v březnu v zájmu podpory ekonomik zasažených protipandemickými opatřeními platnost pravidel pozastavila a jejich návrat loni ohlásila až na začátek roku 2023.

"Hospodaření vládních institucí za rok 2021 skončilo schodkem ve výši 359,4 miliardy korun," uvedla ředitelka odboru vládních a finančních účtů ČSÚ Helena Houžvičková. Největší podíl na výsledku mělo i nadále především hospodaření ústředních vládních institucí, které skončilo ve schodku 385 miliard korun. Naopak hospodaření místních institucí, tedy obcí a krajů, vykázalo přebytek 34,6 miliardy korun. Fondy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven loni vykázaly deficit devět miliard korun.

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 dosáhlo saldo hospodaření sektoru vládních institucí schodku 105,2 miliardy korun. Příjmy sektoru vládních institucí dosáhly 40,3 % hrubého domácího produktu, zatímco výdaje 46,8 %.

"Hospodaření vládních institucí ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 skončilo ve schodku, který dosáhl výše 105,2 mld. Kč, což ve vztahu k HDP představuje 6,5 %. Meziroční míra zadlužení sektoru vládní institucí rostla o 4,2 p.b. a dosáhla výše 41,9 % HDP," dodala Houžvičková. 

Statistici zároveň upozornili, že revidovali deficit veřejných financí za předloňský rok o 10,3 miliardy korun kvůli navýšení výdajů zdravotních pojišťoven na základě aktualizovaných účetních výkazů. V roce 2020 tak deficit veřejných financí v absolutní částce činil 329,2 miliardy korun.

Celkový vládní dluh v absolutní částce loni stoupl o 417,3 miliardy Kč na 2,567 bilionu korun. Z toho je převážná část tvořena vydanými dluhopisy.

Saldo veřejných financí se počítá z rozdílu příjmů a výdajů ministerstev a dalších státních úřadů, měst a obcí, vybraných příspěvkových organizací, státních i jiných mimorozpočtových fondů a firem, veřejných vysokých škol, veřejných výzkumných ústavů, zdravotních pojišťoven, asociací a svazů zdravotních pojišťoven a Centra mezistátních úhrad.