Vyplynulo to z červencového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) mezi tisícovkou lidí starších 15 let.

Změnu pracovního režimu, která má omezit setkávání s kolegy, v době šíření nemoci covid-19 zaznamenalo 31 procent lidí. Devětadvacet procent lidí uvedlo, že se jim proti době před koronavirem snížil počet odpracovaných hodin. Pro zhruba pětinu dotázaných pak bylo změnou zahájení střídání práce z domova a z pracoviště a osvojení si nových technologických dovedností, například využívání videohovorů.

Snížení pracovního úvazku oproti předchozí době zaznamenalo 16 procent pracujících.

Z průzkumu rovněž vyplynulo, že přechod na kombinaci práce z domova s prací na pracovišti se objevoval hlavně mezi ženami a lidmi ve věku od 30 do 44 let. Pokles příjmu nejčastěji uváděli středoškoláci bez maturity a vyučení, podnikatelé a samostatně výdělečně činní. Používání ochranných pomůcek pak častěji zmiňovali pracují v oblasti zdravotní a sociální péče a veterinárních činností.