Nákaza postupovala velmi rychle, uhynula velká většina chovu, kde ještě minulý týden bylo asi 188.000 kusů drůbeže. Utraceno muselo být podle odhadu Státní veterinární správy 50.000 kusů nosnic.

Na místě se dnes pohybuje podle Fajáka stejně jako ve středu 93 hasičů. Vynášejí uhynulé kusy do kontejnerů, které firma odveze do kafilerie v Mimoni. "Práce začaly ráno, uvidíme, co všechno se za dnešek stihne," uvedl Faják. V Libotenicích pomáhá i specializovaná jednotka z Hlučína.

Subtyp choroby H5N1 potenciálně přenosný na člověka se v chovu potvrdil 23. prosince. Na likvidaci se čekalo několik dní, protože dodavatel sehnal oxid uhličitý, jímž se slepice usmrtí, v požadovaném množství až v úterý ráno. Agrární komora odhaduje škodu na 20 milionů korun.

Společnost AG Maiwald, která velkochov provozuje, má ještě zhruba o kilometr dál haly s kuřicemi. Tam se podle mluvčího Státní veterinární správy Petra Majera chřipka zatím nepotvrdila. Výsledek 50.000 kuřic byl negativní. Okolo velkochovu veterináři vymezili tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. Do ochranného pásma kromě katastrálního území Libotenic patří také katastry obcí v nejbližším okolí.

V Evropě roste počet nových ohnisek ptačí chřipky jak u volně žijících ptáků, tak v chovech. V Česku utráceli veterináři ptáky z několika hejn firmy Rybářství Nové Hrady. Nové ohnisko objevili veterináři tento týden v bažantnici na Hodonínsku, kde museli zlikvidovat 5000 bažantů. Celkově letos bylo nutné v Česku kvůli nákaze zlikvidovat čtvrt milionu kusů drůbeže.