Počítá s tím předběžný pracovní návrh státního rozpočtu na příští rok, který má ČTK k dispozici. V případě prezidentské kanceláře to stojí také v podkladech pro středeční jednání sněmovního rozpočtového výboru. Výbor má ve středu schvalovat základní parametry rozpočtu obou institucí.

Návrhy základních rozpočtu nejen Hradu nebo Sněmovny, ale třeba i Senátu nebo Ústavního soudu schvaluje podle rozpočtových pravidel právě sněmovní rozpočtový výbor. Vláda pak musí jeho návrhy zapracovat do celkového návrhu rozpočtu. Oběma kapitolami, Hradu i Sněmovny, se výbor zabýval již 18. května, ale jednání neuzavřel, protože správci obou kapitol se přeli s ministerstvem financí o požadované úspory.

Výdaje Sněmovny měly podle původního návrhu vzrůst proti střednědobému výhledu o 54,5 milionu korun na celkových 1503,8 milionu Kč, ale ministerstvo naproti tomu vyzvalo Sněmovnu ke snížení výdajů celkem o 64,3 milionu korun. Z toho 33 milionů Kč mají představovat úspory na platech. Kancelář Sněmovny s tím nesouhlasila. Výbor projednávání obou kapitol přerušil, aby se jejich zástupci mohli domluvit s ministerstvem na kompromisu

V případě Hradu požadovalo ministerstvo snížit výdaje asi o 4,4 milionu korun. Z podkladů pro jednání vyplývá, že snížení proti střednědobému výhledu činí nakonec 2,55 milionu Kč a nárůst proti letošnímu schválenému rozpočtu představuje 19,3 milionu korun. Snížení se promítne hlavně do úspor v provozních výdajích samotné prezidentské kanceláře. Hradní rozpočet kromě toho ještě zahrnuje Správu Pražského hradu a Lesní správu Lány.

Návrh rozpočtu počítá například s celkovou částkou 900.000 korun během roku 2023 na rentu pro prezidenta po skončení jeho současného mandátu. Většinu navýšení, částku 21,7 milionu korun, představuje korekce částky, o kterou hradní rozpočet přišel letos při schvalování letošního rozpočtu. O tyto peníze se pak snížily peníze na investice pro Správu Pražského hradu. Pro příští rok se počítá s penězi na investice podle střednědobého výhledu.

Rozpočet Senátu v příštím roce zřejmě klesne proti letošku o 14 milionů korun na 622 milionů korun. Návrh základních ukazatelů jeho rozpočtu už výbor schválil v květnu. Senátní rozpočet například nepočítá s penězi na odchodné, protože příští rok není pro Senát volebním rokem. Objem peněz na platy senátní kanceláře se snižuje o dvě procenta.