"I přesto, že na našem pracovním trhu začalo v posledních měsících pracovat 92.000 příchozích z Ukrajiny, tak nezaměstnanost nám stále klesá," řekl Jurečka. Před nedávnem zmínil, že zaměstnaní příchozí už začali přispívat svými odvody do sociálního a zdravotního systému.

Česko má nejnižší nezaměstnanost v EU. V červnu dosahovala 3,1 procenta a úřady práce evidovaly 319.400 volných míst.

Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února. Ministerstvo vnitra vydalo uprchlíkům dosud přes 396.700 víz k ochraně. Téměř dvě pětiny z nich dostaly děti. Ženy tvoří 72 procent dospělých. Cizinecké policii se nahlásilo 365.600 příchozích. S vízem k ochraně mohou lidé získat práci volně bez překážek, povolení nepotřebují. Zaměstnaných uprchlíků přibývá, za poslední tři týdny je jich podle dostupných údajů téměř o 10.000 víc.

Většina nahlášených volných pozic je podle ředitelství úřadu práce pro lidi s nízkou kvalifikací. Experti doporučují, aby se ČR co nejvíce snažila využít vzdělání a dovednosti příchozích. Pro uplatnění na odbornějších postech je však potřeba znalost češtiny. Ministerstvo školství zveřejnilo požadavky na podobu jazykových kurzů. Jazykovou přípravu uhradí úřady práce, využijí k tomu evropské peníze na podporu zaměstnanosti.

Na situaci uprchlíků v Česku se zaměřilo ministerstvo práce ve své studii. V červnu zaslalo dotazníky všem žadatelům o humanitární dávku, kteří poskytli e-mailovou adresu. Zpět dostalo téměř 16.000 vyplněných odpovědí, které mohlo využít. Získalo tak informace o 50.236 běžencích. Z nich bylo 29.012 dospělých a 21.224 dětí. Dotazování se uskutečnilo on-line. Autoři podotkli, že se tak nejspíš více zapojili vzdělanější lidé. Podle zjištění mělo 35 procent dotázaných dospělých vysokoškolské vzdělání, 14 procent vyšší odborné, 18 procent maturitu a 21 procent se vyučilo. Zbytek byl bez vzdělání či měl základní školu. "Vysokoškoláci jsou zastoupeni dvojnásobně oproti české populaci.Tato struktura přináší Česku značný rozvojový potenciál," uvedlo ve studii ministerstvo.

Víc než polovina lidí v aktivním věku měla podle průzkumu práci. Velká část našla uplatnění ve větších podnicích. Čtyři z pěti pracovníků jsou ale na pozici s nízkou kvalifikací. Jen 16 procent dotázaných nalezlo místo ve svém oboru. Důvodem je právě i jazyková bariéra. Češtinu částečně ovládá necelá třetina příjemců humanitární dávky. Dobře ji umějí dvě procenta.