Prezident například schváleným změnám vytkl, že u mimořádných valorizací nevedou k fiskální konsolidaci. Marian Jurečka (KDU-ČSL) zdůraznil, že k nim dochází jen velmi zřídka. Proto až praxe z loňska ukázala, že nejméně přidáno dostanou lidé pobírající nízký důchod, a naopak. "To jde však zcela proti smyslu mimořádné valorizace, kdy je zapotřebí se nejvíce postarat o ty, jejichž příjem vlivem inflace přestává stačit k tomu, aby mohli důstojně žít," konstatoval ministr.

Úřad zdůraznil, že základní přínos novely spočívá v trvalé úpravě pravidelné valorizace, kdy dochází ke snížení podílu reálných mezd na valorizaci na jednu třetinu a ke zrušení režimu hodnocení dvou cenových indexů s promítnutím vyššího růstu do valorizace. Jde o návrat k dlouhodobě zakotvenému mechanismu před rokem 2018, zdůraznil resort. Důchodci tak mají být dostatečně chráněni proti cenovému nárůstu, zároveň bude dosaženo zásadní úspory v rozsahu až 0,6 % HDP.

Podle ministra je povinností státu postarat se v mimořádné situaci i o nejchudší. Nová úprava povede k zastavení dramatického prohlubování rozdílu mezi lidmi s nižším a vyšším příjmem, sdělil předseda lidovců.

"Novela tak ukončuje nespravedlnost, díky které současný model mimořádné valorizace trvale zvětšoval rozdíly mezi nízkopříjmovými důchodci a těmi, kteří brali nadprůměrné důchody. Pokud bychom měli tato opatření použít stejně jako doposud jednou za zhruba patnáct let, kdy ze státního rozpočtu vydáme o něco více, ale úprava pravidelné valorizace přináší výrazně vyšší úsporu každý rok je, to rozumně vyvážená nutnost úspor s ochranou osob s nižšími příjmy," vysvětlil svůj postoj.

Ministerstvo nesouhlasí ani s Pavlovým tvrzením, že veřejnost nebyla dostatečně informována o tom, od kdy se zpřísní podmínky pro předčasný odchod do důchodu. Lidé podle úřadu od jara vědí, že se tak mělo stát od letošního září.

"MPSV si velmi váží skutečnosti, že prezident republiky zákon podepsal a stejně jako vláda podporuje úsilí snížit budoucí deficit mezi příjmy z pojistného a výdaji na důchody," dodal resort.

Podle návrhu ministerstva práce a sociálních věcí zůstávají pravidelné valorizace, ty mimořádné nahradí dočasný příspěvek. Podle ministra Jurečky má zmenšit rozevírání nůžek mezi bohatšími a chudšími seniory. "Chci zdůraznit, že nadále budeme v době extrémní inflace důchodcům pomáhat se zvýšenými náklady," řekl v květnu.

Příspěvek bude odvozen od průměrného starobního důchodu v jednotné pevné částce ve výši 30 % růstu cen, zároveň se zvýší procentní výměra důchodů o dalších 30 % růstu cen. Zvýšení bude trvalé a zohlední se při řádné valorizaci. "Důchody budou stále navyšovány v řádném termínu od prvního ledna. Na tom se nic nemění. Toto navýšení bude inflaci kompenzovat v plném rozsahu," vysvětlil ministr.

Počítá se také se změnami v podmínkách předčasných důchodů. Nově má být možné do něj odejít nejprve tři roky před dosažením důchodového věku, a to pod podmínkou získání doby pojištění 40 let. Zvýšit se má také intenzita krácení procentní výměry.