K pracovní verzi materiálu se mohla do 15. ledna vyjádřit veřejnost, znovu budou lidé moci dokument připomínkovat v květnu. ČTK to sdělila mluvčí úřadu Aneta Lednová.

Materiál ve verzi z prosince 2022, kterou zpracovalo MŠMT a ke které mohli následně zájemci podávat své připomínky, se věnuje mimo jiné předškolnímu, základnímu, odbornému a celoživotnímu vzdělávání, podpoře a rozvoji pedagogů a ředitelů škol a rovnému přístupu ke vzdělávání pro všechny žáky.

V případě předškolního vzdělávání se chce úřad zaměřit mimo jiné na to, aby do školek chodilo co nejvíce dětí, a to už od tří let. Zároveň chce ministerstvo docílit snižování počtu odkladů školní docházky, který je v Česku podle odborníků extrémně vysoký. V ZŠ by se podle MŠMT měli učitelé v následujících letech zaměřit na to, aby žákům poskytovali vzdělávání orientované na získávání znalostí a dovedností potřebných pro jejich budoucí život.

K tomu, aby bylo vzdělávání v českých školách zaměřeno na všechny žáky a rozvíjelo je, je podle resortu potřeba, aby učitelé uměli používat moderní metody a formy vzdělávání. K tomu jim chce pomoci nabízením dalšího vzdělávání a podpory. Totéž plánuje poskytovat i ředitelům škol, aby byli lídry pedagogického sboru.

Stále trvajícím problémem českého školství je podle MŠMT závislost výsledků vzdělávání na socioekonomickém statusu žáků. Děti z chudých rodin se podle odborníků častěji než jejich spolužáci ze zajištěných rodin potýkají s horšími výsledky ve vzdělávání. Častěji proto odcházejí ze škol před dokončením studia, a hrozí jim proto celoživotní vyloučení ze společnosti. Úřad proto chce změnit financování škol. Podle nynějšího plánu ministerstva by nové financování škol mělo zohledňovat mimo jiné podíl žáků ze znevýhodněného prostředí, dětí z nízkopříjmových rodin a z rodin z odlišného kulturního prostředí.

Resort nyní k dokumentu podle Lednové od ředitelů škol, učitelů, politiků, zástupců organizací věnujících se vzdělávání i studentů a rodičů obdržel 227 připomínek. Nejčastěji se týkaly obsahů vzdělávání a podpory učitelů. "V rámci kvalitního a dostupného předškolního vzdělávání šlo o dotazy k počtu dětí na učitele a na snížení výjimky počtu dětí ve třídě. Všeobecně padaly připomínky napříč tématy pro podporu wellbeingu a duševního zdraví dětí, žáků, studentů a pracovníků škol, se zaměřením na systematickou podporu jejich sociálních a emočních dovedností. U tématu podpory a rozvoje pedagogů a leaderů škol odbornou veřejnost zajímal kompetenční profil absolventa/učitele a zaměření dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků," uvedla.

Termíny finálního zpracování záměru stanovuje podle zástupců úřadu vyhláška, na jejímž základě bude návrh materiálu 15. května zveřejněný na 30 dnů k veřejné konzultaci. Finální verzi záměru chce ministerstvo ke schválení vládě předložit do 15. října.

reklama