Vyplývá to z materiálu, ve kterém ministerstvo školství pro vládu shrnulo dopady epidemie na vzdělávání. Materiál má ČTK k dispozici. Podle něj měly děti v ČR od šesté třídy výš mezi loňským březnem a letošním červnem víc než polovinu výuky na dálku.

Od vypuknutí epidemie covidu-19 loni v březnu fungovaly české školy v uplynulých měsících distančně několik desítek až stovek dní. Povinné předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřských škol přešlo podle ministerstva plošně na dálku na 28 dní, první stupeň základních škol na 94 dní a druhý stupeň na 141 dní. Střední školy učily na dálku 155 dní, střední odborné školy včetně praktické výuky 133 dní a vysoké školy 135 dní. Nikdy se pro prezenční vzdělávání nezavřely jen vybrané školy, kam mohly chodit děti zdravotníků, policistů nebo hasičů, uvedlo ministerstvo.

"S ohledem na to, že školní rok trvá 196 dní, strávili čeští žáci a studenti na druhém stupni základních škol a výše více než polovinu svého vzdělávání v době pandemie v režimu distanční výuky," uvedl úřad. "Za rok 2020 to zhruba odpovídá průměru zemí OECD, v pořadí zemí EU se pak ČR nachází zhruba v jedné třetině, tedy mezi zeměmi se spíše delším obdobím uzavření škol," doplnil. Při zohlednění uzávěry od ledna do května 2021 by se podle něj Česko zařadilo pravděpodobně ještě víc k zemím s nejdelším obdobím distanční výuky.

V průměru OECD byla loni výuka na dálku v základních školách kolem 55 dní a ve středních školách asi 65 dní. V Česku to bylo v základních školách podobně jako ve středních přibližně 65 dní. Kratší dobu než v ČR byly v Evropě zavřené školy například v Dánsku, Německu, Francii, Belgii, Nizozemsku, Irsku, Španělsku, Estonsku, Portugalsku, Finsku nebo v Litvě. Hůře na tom loni byly hlavně střední školy na Slovensku, v Polsku, Itálii, Lotyšsku, Rakousku či ve Slovinsku. Co se týče základních škol, na delší dobu než v ČR se zavřely ve Slovinsku a Polsku.

Základní školy se podle OECD loni navzdory epidemii neuzavřely vůbec ve Švédsku. Středoškoláci se tam ale učili na dálku zhruba 70 dní. Mezi země, kde měli žáci dálkovou výuku nejkratší dobu, patřily Dánsko, Německo a Nový Zéland. V nich se konala výuka na dálku pro základní i střední školy kolem 20 dní.

Naopak nejdéle byly školy zavřené na Kostarice či v Kolumbii. Na Kostarice zůstávali žáci a studenti doma přes 170 dní, v Kolumbii asi 150. Dlouho uzavřené školy mělo i Slovensko. Středoškoláci se tam učili z domova déle než 110 dní a žáci základních škol zhruba 50.