Podle zveřejněného stanoviska úřadu ročně léčba asi 140 pacientů vyjde na 800 milionů korun. K zahájení hrazení léku jsou podle ministerstva potřeba ale ještě další kroky, například schválení Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Spinraza je jedním ze tří schválených léků na SMA, užívá se doživotně. Pojišťovny platí od roku 2020 dětem také aplikaci léku zolgensma za více než 50 milionů korun, na který se před dohodou pojišťovny s výrobcem lidé skládali ve sbírce.

"Aby bylo možné vydat rozhodnutí o úhradě léčivého přípravku spinraza, je zapotřebí učinit ještě další procesní kroky. Na SÚKL se této oblasti intenzivně věnujeme. Posoudili jsme velké množství podkladů od odborných společností, pacientů, zdravotních pojišťoven a v neposlední řadě také od držitele rozhodnutí o registraci. Nyní probíhá správní řízení, ve kterém neodkladně postupujeme dál," uvedla v tiskové zprávě ředitelka SÚKL Irena Storová.

Úhrada spinrazy z veřejného zdravotního pojištění je výsledkem prvního zasedání Poradního orgánu ministra zdravotnictví pro úhradu léčiv určených k léčbě vzácných onemocnění, který se sešel 10. srpna. Jeho členy jsou zástupci státu, zdravotních pojišťoven, odborných společností a pacientských organizací. Vznikl jako součást novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, má urychlit právě vstup nových léčiv na vzácná onemocnění na trh a do úhrad zdravotních pojišťoven.

"Doufám, že na toto první projednání naváží projednání dalších žádostí, a bude tak umožněno, bude-li přínos stejně prokazatelný, jako tomu je u spinrazy, poskytnout účinnou léčbu osobám se vzácným onemocněním včas a v potřebném rozsahu bez zátěže individuálních jednání o úhradě mezi pacienty a zdravotními pojišťovnami," uvedl v tiskové zprávě ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Pro budoucí posuzování léků chtějí mít členové ale lépe zpracovanou nákladovou efektivitu takové drahé léčby, u léku spinraza ji postrádali. "S ohledem na specifické okolnosti týkající se léčby vzácných onemocnění se členové poradního orgánu shodli na tom, že postrádají hodnocení nákladové efektivity s komparací ostatních léčivých přípravků pro léčbu SMA, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění," píše se v dokumentu.

Pacientům se lék podává od roku 2020. Dosud o něj museli žádat zdravotní pojišťovny individuálně na základě výjimky o jinak nehrazené léčbě v paragrafu 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Loni v dubnu bylo podle informací na webu pacientské organizace SMA takto léčeno 103 pacientů, z nich 58 dětí.

Lék se podává injekcí do bederní páteře, v ČR ho aplikují čtyři nemocnice. První tři dávky pacient dostává po 14 dnech, další po měsíci a dále každé čtyři měsíce. Schválená je jeho úhrada pro všechny dětské pacienty s potvrzenou SMA, u dospělých je ale třeba splnit další podmínky. Pacient například nesmí trpět plnou ztrátou hybnosti nebo potřebovat celodenní plicní ventilaci.

"Kauzální farmakoterapie je pro pacienty s nejtěžší formou SMA léčbou život zachraňující, u pacientů nejen stabilizuje motorické dovednosti a zabraňuje další ztrátě hybnosti, ale pohybové schopnosti může i zlepšit," píše se ve stanovisku ministerstva.

Podle stanoviska ministerstva budou náklady na podávání tohoto léku tvořit jedno procento všech výdajů na léčivé přípravky. "Celkově zdravotní pojišťovny na léčivé přípravky receptové nebo centrové (...) v roce 2022 mají v plánu vynaložit kolem 80 miliard korun," uvedlo ministerstvo ve stanovisku. Veřejné zdravotní pojištění mělo letos plánované náklady 427 miliard korun, mezi roky 2000 a 2020 vzrostly i v důsledku úhrady nových drahých léčiv téměř čtyřnásobně.

Spinální svalová atrofie je vzácné vrozené onemocnění, při kterém postupně ubývá svalstvo, a tím se zhoršuje schopnost pohybu. Postiženy bývají hlavně nohy, nemocní ale také hůře polykají a později mají potíže s dýcháním a potřebují celodenní umělou plicní ventilaci. Postup nemoci je individuální, u některých typů SMA umírají děti do 18 měsíců, u SMA druhého typu 70 procent přežívá 25 let.

V ČR se ročně narodí přes 110.000 dětí, SMA onemocnění zhruba jedno z 10.000 narozených. Od letošního roku mohou rodiče zdarma nechat své novorozené děti vyšetřit, podle nemocnic je zájem velký.

Léčba onemocnění je velmi drahá a je třeba ji začít podávat v co nejranějším věku, léky většinou mohou jen zastavit zhoršování příznaků. Prvním dětským pacientům v ČR se v roce 2020 na lék zolgensma, který je genovou terapií za zhruba 54 milionů korun, lidé skládali v dobročinné sbírce, protože ho pojišťovny hradit odmítaly. Pojišťovny nakonec s uhrazením souhlasily, první dítě ho dostalo v květnu. Koncem roku 2020 VZP informovala, že se dohodla s výrobcem a bude lék hradit všem svým dětským pojištěncům, kteří ho budou potřebovat.