Stávka se má uskutečnit od 29. září do 1. října. "V současné době čekáme na zřízení pracovní skupiny. Jediná věc, kterou mohu říci, pokud vedení k tomu přistoupí konstruktivně, můžeme zvolit mírnější formu stávky," uvedl předseda Nezávislého odborového sněmu (NOS) České pošty Filip Janovský.

Pracovní skupina by měla vzniknout v příštím týdnu a měl by v ní být generální ředitel pošty Roman Knap a šéfové příslušných provozů. Odbory mají dodat seznam problémů na konkrétních pracovištích, kde se pak uskuteční kontroly.

Iniciátoři stávky mezi důvody jejího vyhlášení jmenují dlouhodobé zhoršování kvality poštovních služeb, jako je doručování zásilek a dlouhodobá absence modernizace logistické sítě. Poukazují také na zhoršování pracovních podmínek a nedodržování bezpečnosti práce, kdy nejčastějším pochybením podle nich je nedodržování limitů pro ručně manipulovaná břemena. Například pošťačky manipulují s břemeny nad 15 kilogramu. Vadí jim také chystané rušení dopravy vozidly nad 3,5 tuny, což by znamenalo propouštění 1200 lidí.

Podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka se podmínky a dodržování zákonných pravidel na poštách zlepšují neustále. Na jednání byl podle něj odborářům představen plán investic pro rok 2022. Jeho detailní položky se budou se zástupci odborů probírat právě v pracovní skupině. Stávku si vedení podniku nepřeje a nevidí k ní důvod.

Pokud by se dvě odborové organizace přesto rozhodly stávku organizovat, vyzývá vedení České pošty k dodržování zákonných pravidel, které se stávkou souvisí, a zároveň nabízí plnou součinnost, aby byly minimalizovány případné dopady na chod firmy, a tím pádem na zákazníky," řekl ČTK.

Na České poště je deset odborových organizaci. Centrály NOS a SOS-21, které stávku vyhlásily, patří k těm menším. Podle Janovského má stávka podporu více než 8000 z 27.000 zaměstnanců podniku. Největší odborové organizace se ke stávce nepřipojí. Předsedkyně Podnikového koordinačního odborového výboru a Odborového svazu zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb Jindřiška Budweiserová ČTK dnes řekla, že špatná ekonomická situace České pošty je zaviněna především zákonem uloženými ztrátovými povinnostmi, a je tedy na státu, jak se k veřejné službě postaví.

"Organizační změny, které v rámci restrukturalizace podniku probíhají, se dotýkají mnoha pošťáků. Podařilo se nám se zaměstnavatelem vyjednat sociální programy nad rámec standardních podmínek u všech velkých organizačních změn - vyšší odstupné pro dlouholeté zaměstnance, odchodné pro pošťáky, kteří mají jen pár let do důchodu. Situace je vážná, pro pošťáky velmi neutěšená, ale stávka nic v tuto chvíli neřeší," dodala.

Česká pošta provozuje 3200 poboček a zaměstnává téměř 27.000 lidí. Pobočková síť by se měla v roce 2023 oddělit do samostatného státního podniku.