Nadrchal byl minulé volební období nejprve zastupitelem, od roku 2020 náměstkem primátora. Primátor Nadrchal má v gesci strategii a rozvoj města, veřejné zakázky a projektový management. Ve funkci vystřídá po dvou volebních obdobích Martina Charváta (ANO), který už jako lídr nekandidoval a neúspěšně usiloval o funkci senátora.

Na koalici se v Pardubicích dohodlo vítězné hnutí ANO, Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice. V zastupitelstvu má 20 hlasů, zastupitelů je 39.

Počet pozic vedení města se nemění. Ve vedení jsou čtyři náměstci. Zvolení byli všichni navržení.

První náměstek primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice/ČSSD) bude zodpovědný za ekonomiku a rozpočet, školství, sport, sociální politiku a zdravotnictví. Hlas dostal od 22 zastupitelů.

René Živný (Společně pro Pardubice) se bude jako náměstek starat o cestovní ruch a destinační management, územní plánování, urbanismus a architekturu, energetiku a informační technologie. Hlas získal od 22 zastupitelů.

Hnutí ANO má ještě dva náměstky. Jiřina Klčová dostala do gesce kulturu, dotační politiku, životní prostředí a správu kapitálových podílů společností. Obdržela 20 hlasů. Jan Hrabal se bude věnovat dopravě, investiční výstavbě a správě majetku města. Hlasovalo pro něj 23 zastupitelů.