V porovnání s posledním šetřením z první poloviny listopadu zájem o vývoj situace okolo šíření nemoci covid-19 poklesl, a naopak mírně vzrostl podíl těch, kteří se o situaci spíše nezajímají. Zájem o situaci roste s věkem, nejnižší okolo 64 procent byl ve věkové skupině 25 až 34 let, nejvyšší okolo 81 procent mezi lidmi staršími 65 let. Z hlediska vzdělání se o situaci nejvíce zajímají vysokoškolsky vzdělaní lidé.

Česká veřejnost je ohledně šíření koronaviru v Česku rozpolcená, ukázal dále výzkum. Zlepšení situace očekávalo v prosinci 34 procent dotázaných, zatímco v prosinci jich bylo 53 procent. Zhoršení očekávalo v prosinci 32 procent oproti listopadovým 19 procentům. Z 24 na 30 procent se zvýšil podíl lidí, podle nichž zůstane situace stejná.

K dalšímu vývoji situace v Evropě pak byli čeští občané ještě o něco málo skeptičtější, nejméně optimisticky pak česká veřejnost hleděla na další vývoj situace ve světě. Zlepšení situace v Evropě očekávalo 28 procent dotázaných, ve světě 24 procent. V listopadu byli optimističtější, zlepšení v Evropě předpokládalo 37 procent Čechů, ve světě 30 procent.

Z výzkumu také vyplynulo, že více než pětina respondentů měla na základě příznaků podezření, že má onemocnění covid-19. V povinné karanténě nařízené lékařem nebo hygienou se ocitlo 11 procent respondentů, k dobrovolné izolaci přistoupilo 14 procent českých občanů. Pouze necelá pětina (17 procent) českých občanů v prosinci neznala osobně nikoho s potvrzeným onemocněním covid-19. Po jarní vlně v červnu byla situace opačná, nikoho s potvrzenou nemocí neznalo 81 procent lidí.

Přibližně devět z deseti českých občanů nosí roušky či respirátory a dbá na zvýšenou hygienu. Tři čtvrtiny posilují imunitu a omezují setkávání s jinými lidmi, sedm z deseti dotázaných pak omezili cestování městskou hromadnou dopravou či nákupy v obchodech.

CVVM speciální výzkum provedlo od 20. listopadu do 8. prosince mezi více než tisíci lidmi staršími 18 let.