Výzkum probíhal od konce března do konce května a zabýval se problematikou pohybu všeobecné cenové hladiny, respektive míry inflace. Lidé byli dotazováni na vývoj reálných příjmů jejich domácnosti a hodnocení inflace v uplynulém roce.

68 procent českých občanů považuje své letošní reálné příjmy za nižší než ty loňské. Jen jeden dotázaný z pětadvaceti, což odpovídá čtyřem procentům, hodnotí reálné příjmy jako vyšší oproti roku 2022.

Inflaci za minulý rok označily rovné tři čtvrtiny respondentů za spíše nepřijatelnou. Spíše přijatelná přišla pouhým 21 procentům lidí. Dokonce 78 procent dotázaných počítá s dalším znehodnocením české měny v letošním roce. Podle třetiny lidí bude výrazné.

"Jde o lepší výsledek, než byl ten loňský, výrazně nejhorší za celou dobu realizace srovnatelných měření od roku 2007, ale i tak jde o druhý nejhorší výsledek od roku 2013," uvádí k tomu CVVM.