Jde o skupiny, kterým Listina základních práv a svobod garantuje zvláštní ochranu. Také Úmluva o právech dítěte vedle práva na volný čas a odpočinek výslovně uznává i právo dítěte svobodně participovat na kulturním životě a umělecké činnosti. Zpoplatnění testů podle zástupkyně ombudsmana tato práva narušuje a jde proti nejlepším zájmům dětí.

V dopise Šimůnková ministra zdravotnictví upozornila i na budoucí zátěž pro rozpočty rodin a možné znevýhodnění dětí ze sociálně slabších rodin. Podobné argumenty podle zástupkyně ombudsmana platí také u dalších skupin mladých lidí.

"Uvítám, když uvedenému zásahu do rozpočtu a případným nerovnostem v přístupu budete věnovat pozornost i ve vztahu ke zletilým osobám, například nezaopatřeným dětem do 26 let," uvedla v dopise Šimůnková.

Vláda už v červenci rozhodla, že se od 1. září nebudou z veřejného zdravotního pojištění hradit preventivní testy na koronavirus, které lidé potřebují například při cestování, pro návštěvu kulturních akcí či restaurací. Výjimku měly mít děti do 12 let, protože pro ně zatím není dostupné očkování. Indikované testy lékařem či hygienickou stanicí by pojišťovny nadále hradily. Šimůnková očekává, že vláda bude o možných výjimkách pro určité skupiny lidí nebo případné změně termínu znovu jednat.