"Očekávání rodičů ohledně finančních, ale i časových investic do vzdělávání dětí se během pandemie propadaly. Jednoduše řečeno, rodiče začali méně věřit tomu, že mohou dítěti ve vzdělávání pomoci svým časem nebo penězi," sdělil autor studie Václav Korbel.

Podle institutu předpokládali rodiče v roce 2020, že pokud věnují vzdělávání dítěte pět hodin či 500 korun týdně, bude si dítě ve 30 letech vydělávat průměrně o 12 až 14 procent více než dítě, jehož rodiče neinvestují žádný čas ani finance. V dubnu 2021 klesl odhad rodičů přibližně o třetinu na osm až deset procent.

Na základě výzkumu je také zřejmé, že rodiče přisuzují větší důležitost vzdělávání slabších žáků. Rodiče si podle IDEA současně uvědomují své vlastní limity. Autoři studie tak doporučují, aby rodiče nadále investovali do vzdělávání svých dětí a zároveň se více zajímali o kvalitní fungování škol.

IDEA dané téma analyzoval prostřednictvím opakovaných dotazníkových šetření, na něž 500 až 800 respondentů stejné skupiny odpovídalo od dubna 2020 do dubna 2021. Všichni dotazovaní rodiče měli přinejmenším jedno dítě na základní škole.

Respondenti reagovali na hypotetické situace, kdy rodiny věnují vzdělávání svůj čas či peníze. Následně rodiče odhadovali, jaký bude příjem dítěte ve 30 letech na základě poskytnutých investic.

"Rodiče jsou velmi důležití, protože rozhodují, zvlášť u těch menších dětí, kolik času jim budou věnovat, jestli se s nimi budou učit, budou s nimi jezdit na nějaké vzdělávací výlety a podobně, kolik financí budou poskytovat na doučování, na kroužky, a i ohledně výběru škol, jestli třeba dítě půjde na víceleté gymnázium nebo ne," zdůvodnil Korbel, proč se studie zabývala vlivem pandemie na postoj rodičů.

Institut pro demokracii a ekonomickou analýzu je nezávislý akademický think-tank, který vznikl při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR. IDEA vytváří analýzy, vyhodnocování a vlastní návrhy veřejných politik.

reklama