"Jsem přesvědčen, že jsou to státní vyznamenání, nikoli vyznamenání prezidenta," poznamenal generál Petr Pavel. Chtěl by proto, aby na vyznamenaných panovala co nejširší společenská shoda a aby v daných kategoriích vždy šlo o nominované doporučené odbornou komunitou. Vyznamenání by proto vždy konzultoval se skupinou expertů na danou oblast.

"Obecně považuji doposud používaný systém ocenění těch, kteří se zasloužili o náš stát, ať již v oblasti sportu, umění, vědy, v jednotlivých oblastech běžného života, za společensky přínosný," uvedla bývalá předsedkyně Energetického a regulačního úřadu Alena Vitásková. Každý občan musí podle ní vědět, že i on může za svou práci a přínos pro společnost státní vyznamenání obdržet. Stanovit roční limit počtu oceněných nechce, protože se podle ní má oceňovat po zásluze, ne kvůli naplnění kvót.

Podle senátora Pavla Fischera se může státními vyznamenáními šetřit. "Stát je kontinuita. I proto je vhodné pozorně navazovat na předcházející prezidenty," podotkl. "A protože mluvíme o medailích za zásluhy, za hrdinství nebo o řádech, v každé kategorii je třeba postupovat zcela individuálně a citlivě využívat všech stupňů, na které pamatuje zákon," doplnil. Počet oceněných by volil tak, aby si občané jména vyznamenaných dokázali osvojit. Účelem státních vyznamenání podle něj není, aby si prezident dělal radost, ale aby vyzdvihl mimořádné rysy významných osobností.

Senátor Marek Hilšer považuje udělování státních vyznamenání za způsob, jak ocenit osobnosti, které se v minulosti nebo současnosti zasloužily o stát. "Vážil bych opatrně, spíše šetřil a využíval všech kategorií státních vyznamenání," uvedl. Rozhodně by nevyznamenával své přátele nebo podporovatele jen z osobních sympatií.

Podle odborového předáka Josefa Středuly by oceňovány měly být mimořádné osobnosti, hrdinové současnosti i minulosti. Důvodem k vyznamenání by měly být morální hodnoty, zásluhy na rozvoji státu, věhlas nebo mimořádný čin, uvedl.

Bývalá rektorka Danuše Nerudová považuje udílení státních vyznamenání za možnost, jak lze ocenit životní příběhy úspěšných i statečných. "Ráda bych vyznamenala neviditelné hrdiny, kteří sice neplní přední stránky novin, ale každý den napomáhají tomu, aby byla naše země lepším místem pro život," napsala. Udělovat by chtěla nižší desítky ocenění a rovnoměrně vyznamenávat muže a ženy, protože žen podle ní bylo dosud oceněno výrazně méně.

"Každý prezident po roce 1989 pocházel z trochu jiného prostředí, měl jiné životní zkušenosti, a preferoval proto při vyznamenávání trochu jiné osudy a osobnosti," uvedl podnikatel Karel Janeček. "Domnívám se ale, že všichni se snažili odměnit ty, na které bylo z různých důvodů dříve zapomenuto, nebo nemohli dříve vyznamenání dostat, a dále na tzv. hrdiny okamžiku. Lidi, kteří někoho zachránili, pro jiné se obětovali atd.," dodal.

ČTK anketou oslovila prezidentské kandidáty, kteří potvrdili zájem zúčastnit se prezidentské volby a v předvolebních průzkumech agentur začleněných ve Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR získali minimálně tříprocentní podporu účastníků výzkumu.

Kandidáti chtějí konzultovat své nominace třeba na ústavní soudce

Prezidentští kandidáti slibují, že budou s odborníky nebo veřejností konzultovat své nominace na ústavní soudce nebo členy bankovní rady ČNB. U jmenování profesorů, soudců, rektorů nebo generálů někteří z nich uvedli, že by vycházeli ze zákonných požadavků. Zájemci o účast v lednové prezidentské volbě to uvedli v anketě ČTK:

"Měla bych vysoké morální i profesní nároky na všechny nominované osoby a kandidáty," uvedla bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. Jejich nominace by konzultovala napříč politickou scénou, aby přispěla k politické i společenské stabilitě a aktivně předcházela krizím. Za jeden z prvních úkolů budoucí hlavy státu považuje nalezení vhodných kandidátů na pozice ústavních soudců, které se uvolní v příštím roce. Nerudová by zároveň po inauguraci jmenovala ředitele BIS Michala Koudelku generálem.

Senátor Marek Hilšer poznamenal, že prezident má svou kancelář, která má za úkol připravovat nominace na jmenované funkce a případně je konzultovat. "Navrhované generály, soudce, profesory a rektory vysokých škol bych jmenoval na základě návrhu vlády nebo příslušných institucí, pakliže by nebyl u daného kandidáta rozpor se zákonem," uvedl. Zvláště v případě jmenování profesorů a rektorů by ctil akademickou svobodu.

Podnikatel Karel Janeček řekl, že by vybíral skutečné odborníky. "To bych si troufnul hodnotit ve spolupráci s dalšími lidmi sám, protože na to mám odborné ekonomické vzdělání a analytické znalosti, financím rozumím," uvedl. Veškeré nominace do důležitých pozic s významným vlivem na českou ekonomiku, politiku a společnost chce konzultovat se svým poradním týmem, ve kterém by byli odborníci na jednotlivé problematiky. Na kandidáty na generály, soudce či profesory by jako prezident měl zákonem stanovené nároky. "Při vykonávání prezidentského mandátu se hodlám řídit zákonem jasně vymezenými pravomoci a povinnostmi," dodal.

Generál Petr Pavel by konzultoval všechny nominace. "Pravomoci prezidenta chci užívat transparentně jak při jmenování členů bankovní rady ČNB, tak při jmenování soudců a profesorů. Má volba bude vždy zodpovědná a srozumitelná a opřená o názor odborné komunity," napsal.

Konzultace slibuje i senátor Pavel Fischer. "Prezident sice nemusí, ale může konzultovat, a to i v případě exkluzivní pravomoci," poznamenal. V případě členů bankovní rady se podle něj prezident může obrátit na experty na trhu nebo v akademické obci, u ústavních soudců by měl po konzultacích skládat tým tak, aby v něm byly zastoupeny různé profesní i lidské odbornosti. U jmenování soudců, generálů nebo profesorů poukázal na to, že se tak děje v těsné spolupráci s vládou. "Právě s příslušným ministrem je v případě pochybností na místě o tom jednat. Kooperativní přístup zde poslední dobou chyběl, to je třeba napravit," dodal.

Bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková chce nominace konzultovat s vládou, s předsedy obou komor Parlamentu i se zástupci občanské veřejnosti. Považuje za nutné, aby při obsazení pozice ústavních soudců nebo členů bankovní rady ČNB panoval názorový konsensus. "Je zásadní pro další rozvoj státu mít na těchto pozicích nejen osoby velmi odborně zdatné, ale především s vysokým morálním kreditem, sloužící našemu národu a milující naši vlast," napsala.

Předseda odborových svazů Josef Středula se chce u nominací radit ve sboru. "Každý, kdo nominaci navrhne, musí být připraven ji také obhájit," uvedl.

ČTK anketou oslovila prezidentské kandidáty, kteří potvrdili zájem zúčastnit se prezidentské volby a v předvolebních průzkumech agentur začleněných ve Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR získali minimálně tříprocentní podporu účastníků výzkumu.