Vízum dočasné ochrany Česku udělilo už více než 400.000 uprchlíkům z Ukrajiny, část z nich ale ze země už odešla. Někteří zpět na Ukrajinu, někteří do jiných zemí. "Z nich 44 procent jsou ženy, 36 procent děti. Podle posledních průzkumů má 40 procent ukrajinských domácností alespoň jedno dítě mladší pěti let," uvedla vedoucí kanceláře UNICEF pro pomoc uprchlíkům v ČR Julia Olejnyková. Poděkovala za štědrou podporu, kterou Česko uprchlíkům poskytuje. "Za šest měsíců, co krize trvá, vzniká na země, které uprchlíky hostí, velký tlak," dodala.

Prvních 150 dní mají zdravotní pojištění po získání víza automaticky, poté by měli kontaktovat svou zdravotní pojišťovnu. Většina jich je pojištěná u Všeobecné zdravotní pojišťovny, která měla stánky přímo v krajských kontaktních centrech. "I když skončí stopadesátidenní ochrana, naprostá většina ukrajinských uprchlíků zůstává státními pojištěnci," řekl Dvořáček. Těmi jsou všichni senioři, děti, nezaměstnaní nebo právě matky pečující o děti. "Tato lhůta hlavně směřuje k tomu, abychom směřovali ukrajinské uprchlíky do systému a zabezpečili, že všichni, co mohou, pracují," dodal.

Za státní pojištěnce, české i ukrajinské, se platí každý měsíc pojistné ze státního rozpočtu, u zaměstnanců se odvádí ze mzdy. Pro zdravotnická zařízení se podle něj tím, že se změní plátce pojistného, nic nemění ani v případě, že osoba už není státním pojištěncem, ale nepracuje ani není evidovaná na úřadě práce a pojistné si sama neplatí. "Zdravotnická zařízení poskytnou péči a je na zdravotní pojišťovně, aby případně vymáhala pojistné na těch, kteří ho nezaplatili," vysvětlil náměstek.

Část peněz potřebných na úhradu zdravotní péče poskytuje ČR i právě Dětský fond Organizace spojených národů UNICEF. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) dnes na tiskové konferenci uvedl, že část peněz jde na provoz takzvaných UA pointů v nemocnicích, které poskytují uprchlíkům zdravotní péči. Z dotací mohou pořídit jejich vybavení nebo přispět na platy zdravotníků. Díky financím navíc by se mohly tyto ordinace podle Dvořáčka zřizovat i v menších nemocnicích, než jsou stávající fakultní, které zřizuje přímo ministerstvo.

Další peníze fondu směřují na kurzy češtiny pro uprchlíky se zdravotnickým vzděláním, kteří chtějí začít pracovat v českém zdravotnictví. "Část bude určená k tomu, abychom vytvořili jazykovou mutaci kampaně na podporu očkování zaměřenou na UA uprchlíky," doplnil náměstek. Česko podle něj jedná nejen s UNICEF, ale také se Světovou zdravotnickou organizací o další finanční podpoře.