reklama

Větší školy rozdělily ranní nástup do několika časových vln, aby se před budovou i v ní najednou pohybovalo méně lidí. Před vstupem někde učitelé měřili příchozím dětem teplotu a vybírali čestné prohlášení, že žáci nemají příznaky nemoci covid-19. Zvláštní pravidla mají přestávky, stravování či odpolední pobyt.

Podle zpravodajů ČTK hodně dětí neskrývalo radost, že konečně vidí spolužáky i učitele. Někteří ale měli obavy, zda se v maximálně 15členných skupinách setkají se svými kamarády ze třídy.

Do lavic základních škol v Plzeňském kraji se vrátilo něco přes 40 procent žáků prvního stupně. Do Masarykovy školy v Plzni přišla stovka dětí z 230 všech prvňáků až páťáků, zaplnily osm tříd ve skupinách do 15 dětí. "Učitelé začnou první týden pomalu a budou zjišťovat, co děti doma udělaly," řekl ČTK ředitel Antonín Herrmann. Poté se začnou učit podle rozvrhů. Nosnými předměty budou matematika, český jazyk a angličtina.

"Hrozně se těším na kamarádky, i když ty největší zůstaly doma. A mamka už byla taky ráda, že jdu do školy," řekla ČTK Anička ze čtvrté třídy. Nejsložitější jsou podle ředitelů přesuny dětí po školách, protože se nesmějí potkávat na chodbě a ve společných prostorách. Mají proto minutové itineráře včetně přestávek na záchod.

Za přísných pravidel se vracely do škol i děti v Přerově. Na Základní škole Velká Dlážka nástup dětí rozdělili časově. Na žáky před školami čekali jejich učitelé a děti si poté společně odvedli do tříd. Tam ode dneška každý usedne ve své lavici. Školáci se na návrat moc těšili, zjevné to bylo i při vítání před školou.

Děti v ZŠ Drtinova v Praze 5 či jejich rodiče museli u vchodu do budovy odevzdat čestné prohlášení, že žáci nevykazují příznaky onemocnění covid-19, a ukázat náhradní roušku. Přestože všichni rodiče obdrželi instrukce dopředu e-mailem, první den panoval před školou mírný zmatek. Většina dětí se už do školy těšila. Do školy nastupují ve dvou vlnách, do šaten nechodí a rovnou míří do tříd.

Také žáci prvního stupně 1. základní školy v Sokolově šli dnes ráno do školy postupně. Například dvanáctiletá žákyně páté třídy měla být před školou v 8:40, kde si ji se spolužáky vyzvedla učitelka. Bude ve třídě společně s žáky ze čtvrté a páté třídy a bude mít svojí třídní učitelku. Připravila si sebou tři roušky, sáček na ně, jednorázové kapesníky a vlhčené ubrousky. "Učitelka nám napsala, že si máme přinést úkoly, které jsme vypracovali doma," řekla Jana z 5. B.

Děti ze Základní školy Závodu míru v Pardubicích ráno přicházely ve dvou skupinách, jedna dorazila čtvrt hodiny před osmou, druhá o 15 minut později. Každá šla svým vlastním vchodem. Na prvním stupni je 312 žáků, do lavic se jich vrátilo 180. Potom, co usedly do lavic, uklízečky hned vytíraly chodby a dezinfikovaly kliky a jiná kontaktní místa. "I hřiště na přestávky máme rozdělené na sektory, aby děti nebyly všechny najednou u sebe," řekl ČTK zástupkyně ředitelky Marta Škodová.

Školy se zavřely v březnu poté, co stát vyhlásil kvůli novému typu koronaviru nouzový stav a zavedl bezprecentení omezení kvůli šíření nemoci covid-19. Poté, co je nemoc na ústupu, stát postupně opatření uvolňuje. Do školy se už před 14 dny mohli vrátit žáci a studenti posledních ročníků.

reklama