reklama

Nostradamus je osobou, jehož jméno rezonuje veřejností i stovky let po jeho smrti. Je spojován s řadou předpovědí, a jeho věštby mají tendenci se plnit. Tak jej alespoň vidí ti, kteří na bývalého francouzského medika nedají dopustit. Sám Nostradamus ale ve skutečnosti nikdy žádné pořádné věštby nevydal, a byl dokonce kritický i vůči víře v Boha.

Francouzský věštec se narodil v prosinci roku 1503 v Saint-Rémy-de-Provence. Den narození není znám a existuje několik verzí, stejně jako v případě úmrtí.To sice prokazatelně proběhlo v červenci roku 1566 v Salon-de-Provence, opět se ale neví, kdy přesně.

Michel de Nostredame se narodil v židovské rodině konvertované na křesťanskou víru. Jeho otec Jacques de Nostredame byl obchodník s obilím a jeho matka Renée de St-Rémy měla nejméně dalších osm dětí. Od svých patnácti let se Nostradamus aktivně věnoval astrologii a v 26 letech začal studovat lékařskou vědu na univerzitě v Montpellieru. Ze studií byl ale vyloučen, protože se zjistilo, že lékárníkem, a kvůli tomu nemohl medicínu dokončit. Proto nastoupil na praxi k lékaři Julese-Césarovi Scaligerimu v Agen 

Zde se nedostudovaný lékař oženil se ženou, jejíž jméno není známo, a narodil se jim syn a dcera. V roce 1534, o tři roky později, ale celá jeho rodina umírá na mor. V jednu chvíli tak Nostradamus přišel o ženu i obě děti. Rozhodl se proto nadále nezůstávat ve městě a vycestoval po celé Francii.

Do Agen se vrátil v roce 1545 a začal se naplno věnovat léčbě moru. Nevěřil všeobecnému přesvědčení, že mor je pouze Božím trestem, a proto se snažil vyrobit lék na jednu z nejhorších nemocí v historii. Navrhoval také, na tehdejší dobu zcela nezvykle, hygienická opatření. Lidé si podle něj měli chránit nos a ústa, mýt se a používat otec jako dezinfekci.

V roce 1547 se Nostradamus usadil v Salon-de-Provence, kde jeho boj proti moru pokračoval. Znovu se oženil, tentokrát s bohatou vdovou Anne Ponsarde, a narodilo se jim šest dětí. Do roku 1555 se Nostradamus těšil všeobecné úctě a uznání, a to i u královského dvora. Poté se ale vše změnilo, neboť v amatérském lékaři se opět rozhořela vášeň pro astrologii a medik vydal svá první proroctví založená na pozorování hvězd.

Ačkoliv jsou jeho myšlenky dnes obhajovány, v dřívějších dobách je lidé kritizovali. Výklad podle nich obsahoval mnoho chyb, byl opsaný odjinud, a Scaliger dokonce Nostradama obvinil, že si vše vymyslel. Jeho výrokům lidé nevěřili ani později, dokud se nenašel výklad, který se zřejmě nemýlil. Podle stoupenců francouzského medika předpověděl Nostradamus zvolení Francoise Mitterranda francouzským prezidentem a atentát na papeže Jana Pavla II.

Problém v Nostradanových předpovědích spočívá především v nejednoznačnosti. Nesrozumitelnost věšteb se dá totiž využít k falešné interpretaci jeho výroků, jako tomu bylo v případě 11. září. Tento útok ve skutečnosti Nostradamus nepředpověděl.

Rozluštit Nostradamova slova je prakticky nemožné. v 16. století neexistovala jednotná typografie. Pravopis jednotlivých slov se od jednoho vydání k dalšímu mění, a může tak dojít k naprosté změně původního významu. Mnohé verše jsou navíc nepřesné a nejsou v nich zmíněna jména ani časy, lze tedy proto prakticky jakýkoliv příběh zasadit do jakékoliv doby.

Věštby, které se dnes na internetu prezentují jako Nostradamovy, tak ve skutečnosti předpověďmi být vůbec nemusí. Složitost jejich výkladu v kombinaci s mrtvým jazykem naznačují, že ačkoliv medik vycházel z astrologických dat, jeho věštby jsou pouhými domněnkami založenými na odhadech. Nelze tedy s jistotou říct, co který výklad znamená a co nás čeká. 

reklama