reklama

Taylor říká, že je cestovatelem v čase. Údajně byl vyslán do roku 8 973 a potkal se zde s hybridy robotů a lidí. Jeho cestu měla podporovat britská vláda.

Aby muž dokázal, že si nic z toho, co říká, nevymyslel, podstoupil test na detektoru lži. Ten měl dle jeho názoru odhalit pravdu. V roce 8 973 měl strávit 6 hodin. Řekl: „Nechtěl jsem se odtud vrátit. Bylo to jako utopie. Neexistoval zde zločin, konflikty ani násilí. Oni odstranili všechny problémy.“

Taylor měl být vyslán jako část tajného projektu britské vlády. Prohlásil, že v daleké budoucnosti se potkal s kyborgy, kteří měli abnormálně velkou hlavu a oči. Měli také malá ústa a byli obdařeni nesmrtelností.

Tito kyborgové jsou údajně potomky lidí. Byli schopni spolu komunikovat za pomocí telepatie, tvrdí Taylor. Navzdory tomuto tvrzení, byl Taylor prý schopen s nimi mluvit anglicky. „Každý z nich mluvil plynně anglicky,“ říká. Dále dodává: „Všichni v sobě měli zabudovaný čip, který pravidelně skenoval jejich mozek a překládal slova do jakéhokoliv jazyku, který pro ně byl v dané situaci nejpotřebnější.“

Mladý muž se domnívá, že je jeho povinností informovat lidi o pokroku, kterého bylo v oblasti cestování časem dosaženo. Technologie, umožňující cestování napříč časem, má být vyvinuta již od roku 1 981.  

Rok 8 973 prý nebyl jediným rokem, ve kterém Taylor byl. Údajně navštívil i poněkud bližší budoucnost. Konkrétně rok 3 000 a to ve válcovitém stroji pro cestování v čase. Zkušenost z roku 3 000 popisuje jako mnohem méně příjemnou.

„Nechtěl jsem se tam zdržovat dlouho,“popisuje. „Byla tam rudá obloha a všude bylo velké znečištění. Všude byl kouř a prázdno. Naznal jsem, že ve vzduchu byla radiace. Chtěl jsem odtud rychle zmizet,“ dodal.

Všechna jeho tvrzení byla testována na detektoru lži. Test prováděla společnost Apex TV. Zdá se, že na cestování časem nebudeme čekat příliš dlouho. Podle Taylora bude lidem umožněno cestovat časem zhruba v roce 2 028. „Pro lidstvo to bude prospěšné, budou moci vidět dopady svého chování v budoucnu,“ zakončuje Taylor.

reklama