reklama

Více než 15 tisíc vědců s celého světa spojilo své síly, aby světu doručili druhé oznámení. Otevřený dopis s názvem "World Scientists’ Warning to Humanity: A Second Notice" pak publikovali v časopise BioScience. Jejich předchozí varování v roce 1992 podepsalo tehdy desetkrát méně signatářů.

Od té doby problémů světa jen přibývá. Nejhůře si svět vede v nárůstu populace v chudých částech světa a naopak úbytku dětí ve vyspělých státech, od roku 1992 na světě přibylo 2 miliardy lidí, což je 32 procentní nárůst. Špatně si vedeme i v prevenci globálního oteplování a produkce skleníkových plynů plynoucí z užívání fosilních paliv, neudržitelné farmaření, ale i nekontrolovaný úbytek lesů.

Problémy se týkají i vodních ploch, klesají světové zásoby sladké pitné vody, ubývá ryb a oceány jsou na některých místech tak znečištěné, že jsou lidem i zvířatům nebezpečné. "Lidstvo teď dostává druhý varovný poplach, jestli nebude konat, pak už moc šancí na záchranu nemáme," varují vědci.

"Ohrožujeme naši budoucnost tím, že neustoupíme od naší intenzivní, ale geograficky a demograficky nerovnoměrné spotřeby materiálu. Nevidíme ani pokračující rychlý růst populace jako primární hnací sílu mnoha ekologických a dokonce společenských hrozeb," dodali vědci v prohlášení.

Zvířata i příroda trpí kvůli lidským rozhodnutím, přesto svět i nadále jde cestou využívání fosilních paliv, což produkuje nebezpečné množství skleníkových plynů. Svět podle vědců je na pokraji největšího vymírání druhů v historii. Nicméně svět za těch 25 let přeci jen zvládl udělat i něco správně. Společnými silami se podařilo odstranit velké množství ozónových děr.

Vědci k dopisu také připojili celkem 13 kroků, které by mělo lidstvo podniknout, pokud chce zabránit katastrofě. Tyto rady se týkají nejen usměrnění růstu populace, ale i moudřejší a rovnoměrnější využití přírodních zdrojů. Mimo jiné taky radí, aby lidé přehodnotili svůj konzumní způsob života a na jídelníčky zařadili více zeleniny, ale méně masa. Reformu vyžadují veškeré společenské systémy, od efektivnějšího výběru daní a větší investice do obnovitelných zdrojů energie.

reklama