reklama

Krásní lidé dokáží zanechat hluboký dojem a obecně se předpokládá, že atraktivní vzhled jim pomáhá i v pracovním životě. Logicky by se proto dalo předpokládat, že budou vydělávat více peněz. Jenže nová studie všechny tyto úvahy smetla ze stolu.

Dřívější studie ukázaly, že dobrý vzhled má pozitivní vliv na zdraví a navíc pomáhá při navazování vztahů a přátelství. Být fyzicky atraktivní se může také doslova „vyplatit“, protože mnoho lidí se domnívá, že to zároveň znamená, že krásní lidé vydělávají více peněz. Stručně řečeno - krásní lidé jsou více sebejistí, mají více sociálních dovedností a jsou považováni zaměstnavateli za schopnější, což vede k vyšším platům.

Nedávná studie publikovaná v časopise Journal of Business and Psychology však v této teorii napáchala trhliny. Vědci Satoshi Kanazawa z London School of Economics and Political Science a Mary Stillová z University of Massachusetts v Bostonu analyzovali údaje 20 000 mladých Američanů. Tito lidé byli posuzováni hned z několika hledisek včetně fyzické přitažlivosti ve věku 16 let - a pak ještě třikrát až do dosažení věku 29 let.

Zjištění ukázala, že teorie, že existuje jakýsi „trest za ošklivost“ v platovém ohodnocení, není tak jednoduchá, jak se na první pohled zdálo. Když byly zohledněny jiné rysy, jako například zdraví a inteligence, výsledky ukázaly, že lidé, kteří byli svědomití, extrovertní a méně neurotičtí, měli výrazně vyšší platy než jiní.

Také účastníci, kteří byli označeni za „velmi neatraktivní" ve všech případech vydělávali víc než ti, kteří byli jen „neatraktivní". Tento jev se přitom projevil i v řadě případů, kdy byli velmi neatraktivní lidé srovnáni s těmi, kteří byli průměrně vypadající a atraktivní.

Vědci ale poukazují, že metody předchozích studií mohou být v tomto směru zavádějící, protože pracují s jinými kategoriemi. Například skupiny „velmi neatraktivní" a „neatraktivní" jsou často spojené dohromady, což v důsledku vede k tomu, že závěry vědců byly jiné než je tomu u nové studie. „Nepodařilo se jim proto zdokumentovat „výhody“ ošklivosti, které těší velmi neatraktivní pracovníci," varují vědci.

reklama