reklama

Pokud by lidstvo vytvořilo kolonie například na Marsu, současně vyvstává problém, co by znamenalo pro lidský druh porodit potomka mimo planetu Zemi. Pochopitelně se nejdříve nabízí otázka nulové gravitace a způsob, jakým by ovlivnila samotný porod.

Nulové gravitace by matce značně porod ztížila, jelikož vytlačit dítě by bylo mnohem obtížnější. Dalším nebezpečím by byla ztráta hustoty kostí. U astronautů bylo již dnes změřeno řídnutí kostí o přibližně 1% za každý měsíc strávený v kosmu. Matka by tak byla během porodu ohrožena frakturou pánve. Již dnes se ženám postižený řídnutím kostí doporučuje porod císařským řezem a právě k této metodě by byly asi odsouzeny i kosmické porody.

Porody císařským řezem by dále vedly k zvětšování lidské hlavy, jelikož právě velikost hlavy novorozence je do jisté míry ovlivněna matčinými porodními cestami.

Další změnou, kterou by se lidé rození v kosmu mohli dočkat, je změna barvy kůže. Ve vesmírném prostoru má totiž člověk méně ochrany před radioaktivním vesmírným zářením. Kůže lidí dlouhodobě žijících v kosmu by tak pravděpodobně doznala změnu barvy a byla tmavší. Jelikož melanin v kůži brání před škodlivými dopady takovéhoto záření.

Je otázkou, jestli by rození dlouhé generace lidí ve vesmírném prostoru vedlo k evoluci v nový druh. Na druhou stranu se jedná o předčasnou otázku, jelikož se nenašla ještě jediná žena, která by doopravdy mimo Zemi porodila potomka.

reklama