reklama

Přes veškerou snahu je vaše kancelář zaplavena nejrůznějšími předměty a doma se váš pokoj vůbec nepodobá ukázkovým místnostem z magazínů? Než byste se - marně - snažili potlačit své sklony k nepořádku, raději na něj pohlédněte z druhé strany. Náš nepořádek v sobě skrývá mnohé přednosti.

Na rozdíl od Marie Kondové a jí podobných poradců na uspořádání interiéru, kteří nás povzbuzují, abychom třídili své věci, mnozí experti a vědecké studie ukazují na to, že nepořádek jde ruku v ruce s kreativitou. V roce 2013 udělala psycholožka Kathleen Vohsová z Minnesotské univerzity zajímavý experiment, při němž dvě skupiny osob rozdělila tak, že jedna skupina byla umístěna v dokonale uklizené místnosti, druhá v místnosti s nepořádkem. Obě skupiny byly podrobeny stejným testům, z nichž vyplynulo, že ti, kdo byli v neuklizené místnosti, vykazovali více kreativity než druhá skupina v uklizeném pokoji. Ti, kdo mají pěkně uklizenou kancelář, mají rovněž tendenci soustředit se na pravidla, která mají respektovat, zatímco osoby žijící v nepořádku se odvažují uchýlit se z vyšlapané cesty a používají své hromady papíru jako zdroj inspirace.

Jestliže naše společnost tleská pořádku a odsuzuje nepořádek, je to nepochybně z historických důvodů, upozorňuje Jean-Paul Filiod z Lyonské univerzity. Slovo "bordel" je pozůstatkem kolonizace a navozuje představu nečistoty, která odporuje předpisům hygieny, jež pronikla do naší společnosti v 19. století, kdy se stavěla města a svážel odpad, uvádí. "V posledních letech je nepořádek nicméně v našich interiérech mnohem lépe tolerován," dodává vědec.

Osoby žijící v nepořádku se v něm cítí bezpečně. "Pořádek je často prožíván jako donucení, uvěznění. Někteří lidé potřebují nepořádek doma i v kanceláři, v automobilu či ve sklepě," uvádí psychiatr Alberto Eiguer. "Tato neuspořádanost je tím spíše nezbytná, jestliže dotyčný vykonává povolání zvláště náročné na přesnost, kde se nesmí splést ani o číslo, ani o čárku," říká.

Jestliže člověk miluje nepořádek, znamená to svobodomyslnost a odmítání konvencí. "Nepořádní lidé jsou často psychicky velmi svobodní," vysvětluje psycholožka Emmanuelle Vauxová-Lacroixová. Je to způsob, jak se vzbouřit proti příliš úzkostlivým rodičům, jak odmítat být jako matka, která je přísnou paní domu. Nepořádek je rovněž způsob, jak vymezit svůj prostor ve vztahu k ostatním.

"Jestliže pohazuji po bytě špinavé boty či své papíry, nutím tím ostatní, aby se mnou zabývali: je to rovněž způsob, jak přilákat pozornost," říká psycholožka. Náš nepořádek vypovídá rovněž hodně o nás a o naší rodině.

Nepořádní lidé jsou také více pružní pokud jde o čas. Jsou schopní změnit své plány na poslední chvíli, aby využili nějaké příležitosti. Jsou schopni smát se sobě a vnášet trochu hry do každodenního života.

"Někdo využívá své nepořádkumilovnosti jako určitého druhu intelektuální stimulace, způsobu, jak udržet mozek v pohotovosti," uvádí psycholožka Laurence Einfaltová. Takoví lidé celé dny hledají své klíče, snaží si vzpomenout na svá sebemenší gesta při návratu domů. "Jedna klientka mi dokonce jednou řekla: ´Teď jste mi pomohla udělat si ve všem pořádek, ale ptám se, jak v tom budu žít?´" dodává psycholožka.

reklama