reklama

Dohodu před její ratifikací Bratislavou ještě musí schválit slovenský parlament.

Smlouva umožní vojákům z jedné země zasáhnout za použití zbraní na území druhého státu bývalého Československa proti narušiteli vzdušného prostoru. Technika a vojáci státu, který pomoc poskytne, budou pod národním velením žádající strany.

Rozmístění sil jednoho státu na území druhé země při její dočasné neschopnosti zajišťovat ochranu svého vzdušného prostoru a finanční záležitosti vzájemné spolupráce by oba státy měly dohodnout formou zvláštní smlouvy.

O projektu takzvaného společného nebe jednali členové české a slovenské vlády již na dřívějších společných schůzkách.

reklama