reklama

The Telegraph se domnívá, že vládní zákaz v době internetu neřeší takřka žádným způsobem problém s krajně pravicovými stranami. Zatímco dříve marginální organizace, Nacionální Aliance se v současnosti těší poměrně velké pozornosti a podpoře na sociálních sítích. Její zákaz jen podpoří její sebe-reprezentaci jako oběti zlé vlády, která falešně hlásá demokratické hodnoty svobody vyjádření, ale v konečném důsledku je nejen nedodržuje, ale i svévolně porušuje.

Jediným řešením je podle listu uspořádat podobné vzdělávací programy, jaké jsou zaváděny v boji proti IS - jako je např. soupis sociálních médiích, které IS používá k radikalizaci studentů. „ Proč by nemohl být i pro bílé nacionalistické extremisty?" pokládá rétorickou otázku The Telegraph. Obě organizace jsou si v mnoha směrech podobné, až identické, a proto by měly být vystavěny stejným pravidlům, tvrdí.

Podobnost mezi krajní pravicí a IS nalézá britský list v jejich rétorice a světonázoru. IS vykresluje kalifát jako utopický stát, kde muslimové budou mít náležité společenské postavení a pocit sounáležitosti. Tentýž ideál drží krajní pravice, která sní o utopistickém státu, kde budou běloši mít odpovídající společenské postavení a pocit sounáležitosti. Ti muslimové/běloši, kteří nesouhlasí s jejich ideály, jsou bezvěrci/komunisté a zaslouží si být vyhlazeni, vykresluje The Telegraph podobnosti mezi oběma ideologiemi.

The Telegraph rozeznává jistý paradox mezi tím, že IS i Nacionální Aliance používá nejnovější technologie k šíření své idealistické představy minulého, středověkého „zlatého věku. Nacionální Aliance usiluje o návratu Británie do mýtického věku, kdy se zemích Albionu vyskytovali pouze hrdí anglo-saští válečníci. Podobně IS usiluje obnovu mýtické minulosti, ve kterém muslimové žili v jednotě a slávě.

Jedinou účinnou obranou proti těmto mylným čtením historie jsou podle The Telegraph lekce učené na školách o složitých a skutečných pohybech obyvatelstva a vzestupu náboženství. Učitelé by měli být schopni rozeznat studenty, kteří navštěvují radikální webové stránky a měli by být schopni učit o reálném životě těchto skupin – strádání, které čeká rekruty v Sýrii nebo délka vězeňského pobytu pro pachatele činů násilí motivovaných nacionalistickou ideologií.

The Telegraph končí svůj článek poněkud negativní předpovědí na rok 2017. Navracející se bojovníci z IS budou představovat ještě větší nebezpečí než nezkušení osamělí lvici. I kdyby však byly odstraněny všechny teroristické buňky, bude docházet k sebe-radikalizaci. To platí pro IS, i pro krajní pravici, tvrdí The Telegraph. Pokud se neodstraní kořeny radikalizace, budeme vést prohranou bitvu s jeho symptomy, varuje britský list.

reklama