reklama

Soudce Steven Rares navíc odmítl stanovisko vlády, podle něhož projednání stížnosti na zákaz nespadá do pravomoci australského federálního soudu. Proti tomuto rozhodnutí se vláda může do dvou týdnů odvolat.

Zákaz by dopadl na stovky zadržených na australské pevnině a na Vánočním ostrově, což je zámořské území Austrálie. Netýkal by se žadatelů o azyl, kteří se pokusili břehů kontinentu dosáhnout na člunu a byli posláni do zadržovacích táborů v ostrovních státech Tichomoří - na Nauru a Papuu-Novou Guineu.

Většina žadatelů o azyl se do Austrálie dostane letecky a pak je zadržena v zařízeních na australské pevnině spolu s cizinci, kteří porušili vízové podmínky, a se zločinci, kteří po výkonu trestu odnětí svobody čekají na deportaci.

Zmocněnec pohraniční stráže Roman Quaedvlieg minulý měsíc před senátním výborem řekl, že zákaz telefonů je nezbytný k tomu, aby se zabránilo útěkům a trestné činnosti spojené s drogami. Podle právníka George Newhouse jsou sice mobilní telefony v australských věznicích zakázány, s žadateli o azyl by se ale nemělo jednat jako se zločinci. 

0 komentářů Napište svůj názor

reklama