reklama

Nejnovější průzkum deníku Bild ve spolupráci s německým výzkumným ústavem (INSA) zkoumal názory 2054 respondentů o islámu a islamizaci. Výsledky ukazují, že Němci přijímají stále negativnější postoj k tomuto náboženství.

Krajně pravicová strana Alternativa pro Německo nedávno přijala nový program s názvem: Islám do Německa nepatří. A s tímto názorem se ztotožňuje 60 % dotázaných. Pouze 22 % Němců se domnívá, že náboženství patří k tamější společnosti.

Oproti loňskému roku tak kritika roste. Loni odpovědělo na tuto otázku stejně 37 % dotázaných. Průzkum také odhlalil rozdělení napříč spolkovými zeměmi a to především mezi východním a západním Německem.

Zároveň však průzkum ukazuje, že rozlišují mezi jednotlivými muslimy a jejich náboženstvím. Zatímco islám odmítá 60 % lidí, pro vyloučení muslimů z Německa hlasovala jen polovina z nich. Obavy z islamizace má však 46 % dotázaných.

reklama