Výjimečný stav, který kabinetu umožňuje vládnout pomocí dekretů, byl prodloužen díky poslancům vládní strany a jedné z opozičních stran. Dvě velké opoziční strany hlasovaly proti. Podle kritiků vláda výjimečný stav využívá k pronásledování svých odpůrců.

Výjimečný stav byl od pátku prodloužen opět na tři měsíce. Poprvé byl vyhlášen na tři měsíce v červenci 2016 krátce poté, co se část armády v zemi neúspěšně pokusila o převrat. Vyhlášení výjimečného stavu až na půl roku umožňuje turecká ústava v době, kdy je vážně narušen veřejný pořádek v zemi, nebo kdy násilné činy ohrožují svobodu a demokracii.

Během výjimečného stavu mohou být například vyhlášeny zákazy vycházení či shromažďování nebo mohou být kontrolována média. Podle kritiků vláda výjimečný stav zneužívá k pronásledování svých odpůrců, včetně novinářů i opozičních poslanců. Vláda se hájí tím, že výjimečný režim je nutný kvůli boji s teroristy.