reklama

Kvůli zpřísnění podmínek pro provádění halál porážek zažalovala Vlámsko skupina muslimských organizací. Muslimové v rámci třídenního svátku oběti, který má letos začít 21. srpna, obětují nejčastěji ovce nebo kozy a zvířata se musí zabíjet bez předchozího omráčení. Belgické úřady do roku 2015 kvůli zvýšené poptávce během muslimského svátku vydávaly na provádění porážek speciální povolení dočasným jatkám.

Evropský soud ve dnes zveřejněném rozsudku připomněl obecnou zásadu Unie, že se zvířata usmrcují pouze po omráčení. Porážky bez tohoto kroku jsou možné pouze v zařízeních, která k tomu získala souhlas příslušných vnitrostátních orgánů a splňují technické požadavky.

"Tato povinnost není v rozporu se svobodou náboženského vyznání, jelikož pouze organizuje a upravuje právo provádět rituální porážky zvířat s ohledem na základní pravidla pro ochranu dobrých životních podmínek zvířat a zdraví spotřebitelů masa," uvedl soud EU. Dále zkonstatoval, že vlámské úřady usilovaly o "nalezení rovnováhy mezi zvláštními metodami porážky předepsanými náboženskými obřady a základními pravidly obsaženými v unijních nařízeních".

reklama