reklama

Rusové se také považují za oduševnělý, družný a štědrý národ. Méně dotázaných mezi kladné stránky počítá vzdělanost nebo nábožnost. Kromě sklonu k pití považují Rusové za nedostatky svého národa lenost, nekázeň a vychytralost.

Ruská mládež se na rysy svého národa dívá kritičtěji než starší pokolení. Lidé ve věku do 24 let připisovali Rusům negativní vlastnosti dvakrát častěji než důchodci.

Podobný průzkum zorganizovaný v roce 2015 agenturou VCIOM přinesl částečně jiné výsledky. Za pozitivní rysy Rusů označovali dotázaní hlavně čestnost, dobrotivost a velkorysost. Zato alkoholismus zůstal mezi negativními stránkami na prvním místě následovaný užíváním drog, lehkomyslností a leností.

reklama