reklama

Ředitelství vodních cest v roce 2009 uzavřelo se soukromou firmou nevýhodnou smlouvu na úhradu nákladů spojených s provozem vlečky na železniční trati Kolín–Nymburk. Firma na základě této smlouvy vyfakturovala částku 36 milionů korun, kterou ale ŘVC odmítlo uhradit, ačkoliv k tomu nemělo relevantní důvod.

Následné soudní spory prohrálo a kvůli pokutám, úrokům z prodlení a soudním výlohám muselo nakonec zaplatit celkově 100 milionů korun, informuje nku.cz.

Další příklad nehospodárného nakládání s penězi se týká vleklého majetkoprávního vypořádání vlastnictví pozemků, na kterých stojí dálnice v Praze-Slivenci. Vypořádání se táhlo od roku 2000 a státu se podařilo pozemky odkoupit až po dlouhých 17 letech. Během této doby ministerstvo dopravy zaplatilo vlastníkům za bezdůvodné obohacení státu a soudní výlohy přes 47 milionů korun. Pokud by majetkoprávní vypořádání netrvalo takto dlouho, zaplatil by stát podstatně méně peněz.

Prověrka NKÚ také ukázala, že ministerstvo a jeho organizace napravily problémy odhalené předchozí kontrolou. Například ŘVC se podařilo snížit provozní náklady nebo omezit využívání externích dodavatelů a také se ředitelství přestěhovalo z pronajatých prostor do sídla ministerstva.

reklama