reklama

Odchod bez dohody, odklad anebo žádný odchod 12. dubna:

- V případě, že britský parlament nepodpoří dohodu vyjednanou Mayovou, rozhodla Evropská unie, že zemi dá čas do 12. dubna - do tohoto data musejí Britové oznámit, zda se zúčastní voleb do Evropského parlamentu: "V tento den buď odejdeme bez dohody, anebo předložíme alternativní plán," řekla Mayová včera v Bruselu.

- Její země musí v tom okamžiku odejít buď bez dohody a riskovat ekonomický chaos, anebo se snažit o prodloužení odkladu a během této doby najít přijatelnou dohodu o brexitu, případně dokonce zůstat v EU.

Odchod s dohodou 22. května:

- Pokud Britové dohodu příští týden schválí, odloží se odchod Británie do 22. května, aby parlament získal čas na schválení legislativy, nutné pro odchod.

Evropské volby:

- Klíčový faktor v rozhodování EU představují nadcházející volby do Evropského parlamentu 23.- 26. května. Podle EU pokud Británie skutečně odchází, nesmí se voleb účastnit - proto má stanoven konečný termín odchodu 22. května.

- Datum 12. dubna je termín, do kterého se musí zapsat všichni kandidáti do evropských voleb, proto Británie musí do tohoto data rozhodnout, zda chce delší odklad, protože v tom případě by se musela voleb zúčastnit.

Bitva v britském parlamentu:

- Další vývoj se vrací do britského parlamentu, který je rozpolcen mezi stoupenci a oponenty brexitu. Poslanci už dvakrát dohodu Mayové odmítli, ale premiérka to chce zkusit příští týden znovu.

- Doufá, že přesvědčí vzdorovité stoupence brexitu o tom, že podpora dohody je jediná naděje na skutečný odchod z unie, a ty poslance, kteří jsou pro setrvání v EU, že si prostě musejí vybrat mezi její dohodou nebo chaotickým brexitem bez dohody.

- Pokud parlament dohodu schválí, Mayová chce využít čas do 22. května ke schválení nutné legislativy na odchod s dohodou.

Další možnosti:

- Zatím ale nic nenaznačuje, že by poslanci byli více nakloněni hlasovat pro její dohodu.

- Stoupenci brexitu bez dohody stále věří, že její odmítnutí může vést k odchodu země z unie bez dohody 12. dubna.

- Stoupenci brexitu bez dohody jsou celkově v menšině, ale tvoří vlivnou skupinu uvnitř Konzervativní strany premiérky Mayové. Jiná, větší skupina poslanců z různých stran, by si přála vyjednat kompromisní verzi brexitu, ve které by si Británie uchovala těsnější ekonomické vztahy s unií.

- Tito poslanci se příští týden mohou pokusit prosadit plán, zahrnující sérii návrhů o alternativních formách brexitu. Mohli by předložit návrhy na bližší vztahy s EU, než jsou ve vyjednané dohodě, případně na předložení brexitové dohody lidovému hlasování.

Konec Mayové, nové volby či nové referendum o setrvání v EU:

- Mayová se téměř tři roky snaží vyvést svoji zemi z Evropské unie, je zásadně proti delšímu odkladu nebo odvolání brexitu. Už naznačila, pokud by se jí parlament snažil vnutit jednu z těchto možností, musela by rezignovat.

- Její odchod by přivítali mnozí na obou stranách táborů v Británii, rozdělené brexitem, ale její nahrazení jiným vůdcem v čele konzervativců by nevyřešilo politickou krizi v zemi.

- Podle opozičních politiků je jedinou cestou vpřed vypsání předčasných voleb, které by pozměnily parlament a tím pádem uvolnily současný zablokovaný stav. Tuto možnost Mayová vyloučila, ale mohla by k ní nakonec ještě dospět.

- A odpůrci brexitu se ještě nevzdali své myšlenky na vypsání nového referenda o setrvání v EU. Pro tuto myšlenku zatím není v parlamentu většina, ale to by se mohlo změnit, pokud bude přetrvávat současný paralyzující stav.

reklama