"Podle hodnocení našich migračních expertů je třeba v nadcházejících měsících počítat s dalším nárůstem nedovolených vstupů, především pak na takzvané balkánské cestě," řekl bavorský ministr Herrmann. Balkánská migrační trasa vede přes Rakousko do Německa. Kvůli již četnějším kontrolám na rakousko-německé a rakousko-maďarské hranici se ale migranti snaží do Německa dostat přes Slovensko a Česko. Česká republika proto dočasně obnovila stálé kontroly na česko-slovenské hranici.

"Věřím, že opatření, která jsme přijali nedávno my, intenzitu migrace významně sníží a umožní jak zrušení mimořádných opatření na našich hranicích se Slovenskem, kde byly kontroly dočasně zavedeny v plném rozsahu, tak zrušení intenzivnějších namátkových kontrol na česko-bavorské hranici," sdělil ČTK Rakušan prostřednictvím ministerského tiskového odboru.

Rakušan uvedl, že je s Herrmannem v kontaktu a nedávno spolu jednali o rostoucí migrační vlně v Mnichově. "Kromě toho podnikám i další kroky ke snížení migrace na této (balkánské) trase, a to jak na regionální úrovni tento týden v Bratislavě, tak na úrovni EU, kde budeme situaci řešit příští týden na radě ministrů vnitra," dodal.

Šéf německých policejních odborů (DPolG) Heiko Teggatz na počátku září vyzval spolkovou ministryni vnitra Nancy Faeserovou, aby kvůli zhoršující se migrační situaci trvalou ostrahu hranic s Českem obnovila. Německo k takovému řešení prozatím přistoupit nechce, k vlastnímu postupu se ale nyní uchýlilo Bavorsko, které s Českem hraničí.

Také v Sasku, které je rovněž českým sousedem, sílí hlasy po obnovení hraničních kontrol. Frakce saské vládní Křesťanskodemokratické unie (CDU) v zemském sněmu požaduje více kontrol na pomezí s Českem. Vnitropolitický mluvčí frakce CDU v saském zemském sněmu Ronny Wähner podle deníku Sächsische Zeitung řekl, že důvodem pro takové kontroly jsou prudce rostoucí počty příchozích migrantů.