reklama

Jak sdělil web eurointegration.com.ua s odvoláním na britský portál inews.co.uk, tato tajná setkání se konala například ve Vídni či New Yorku a byla součástí londýnského zákulisního diplomatického úsilí.

Rozhovory s ruskými zástupci se primárně týkaly otázek bezpečnosti, které měly vliv na Spojené království a mezinárodní společenství. Diskutovalo se o problémech spojených s nedostatkem obilí a otázkami týkajícími se jaderné bezpečnosti. Nejmenovaný britský diplomat, který byl přítomen některým těmto jednáním, uvedl, že Spojené království neprovádělo aktivní mírové jednání, která by směřovala k diplomatickému ukončení konfliktu na Ukrajině.

"Jsme v kontaktu a věříme, že je velmi důležité udržovat otevřený dialog během války na Ukrajině... V žádném případě nedělíme zemi a neděláme mírové dohody jménem nikoho, ale je nezbytné zachovat otevřenou tuto kontaktní linii," řekl.

Zástupce britského ministerstva zahraničních věcí tyto informace webu inews.co.uk potvrdil. Setkání s ruskými představiteli se uskutečnila, ale jen tehdy, když byla považována za „naprosto nezbytná“. Odmítl také jakákoli tvrzení, že tyto diskuse měly sloužit jako jednání o ukončení války na Ukrajině, přičemž taková tvrzení označil za „nepravděpodobná a nepřesná“.